Tip na výlet: Magická Kouřim

Krypta sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Jedna z pověstí říká, že tu kdysi dávno ve vysmolených sudech upálili 5 mnichů, a na tomto místě se začala objevovat zvláštní záře a na nebi nad tímto místem i ohnivý kruh.

Ať je to tak nebo ne, byla na tomto místě postavena kaple P. Marie Pomocné, ale ohnivá znamení se tu zjevovala dál, obvykle o Dušičkách. Kaple byla postavena podle návrhu nikoho menšího než Jana Blažeje Santiniho.

Z historie města a okolí

Kouřim byla založena ještě před panováním Přemysla Otakara II. a její historie je bohatá a pestrá.

4 zajímavosti, o které se s vámi chceme podělit

  •  za vlády Jiřího z Poděbrad zavedli radní do městských kronik místo všude používané latiny český jazyk.
  • v roce 1488 se v Kouřimi narodil Mistr Brikcí, kteráý pomáhal Václavu Hájkovi se sběrem materiálu k jeho kronice.
  • v den podzimní rovnodennosti – 23. září 1995 Česká astronomická společnost pečlivě vyměřila a zdokumentovala průsečík 50. rovnoběžky s 15. poledníkem. 
  • protnutí středoevropské rovnoběžky 50° severní šířky a středoevropského poledníku 15° východní délky bylo změřeno a určeno přístrojem pracujícím v tzv. GPS, který je schopen po zpracování dat určit zeměpisnou polohu s přesností na 1 cm; průsečík středoevropských zeměpisných souřadnic je pozoruhodné místo přidávající historické Kouřimi další zvláštnost

 

Co si v Kouřimi nezapomeňte prohlédnout

  • městské opevnění s hradbami a pražskou bránou
Kostel sv. Štěpána je považován za jednu z nejvýznamnějších památek českého raně gotického stavitelství.
Kostel sv. Štěpána
Pod presbytářem se nachází krypta sv. Kateřiny, která má osmiboký půdorys a je zaklenuta hvězdicovitou klenbou na jediný pilíř. Na stropě a stěnách kaple byly odkryty cenné nástěnné malby z počátku 15. století, které mj. znázorňují zázrak sv. Kateřiny. Vedle kostela byla v roce 1525 vystavěna zvonice. Současný vzhled je předního českého architekta Josefa Mockera. Zajímavostí kouřimské zvonice jsou zvony obrácené srdcem vzhůru.
  • sochu Sv. Jana Nepomuckého v horní části náměstí
  • Muzeum (v budově bývalé radnice), kde je mnoho historických zajímavostí, například původní kamenické detaily z kostela
  • Muzeum lidových staveb na okraji města; kromě prohlídky zajímavých objektů se tu často pořádají různé vánoční a jiné akce

Kudy do Kouřimi

Jezdí sem autobusy z Prahy, z Kostelce nad Černými lesy a z Českého Brodu. Autem se sem dostanete cestou po silnici z Prahy do Kolína s odbočkou doprava.

Samostatný výlet věnujeme někdy příště Staré Kouřimi.

Čtěte také:

Tipy na výlety s dětmi v okolí Prahy

Tajemné kameny – viklany

Na Klepci hledejte rosičku

Na vodárnu a zároveň na rozhlednu

Do kubistické vily v Libodřicích

Karlštejn jednou vidět nestačí

 

 

 

Klíčová slova: