Porucha řeči může být předzvěstí Parkinsonovy nemoci

Některé neurologické nemoci mohou začít poruchou schopnosti dobře mluvit
 

Typický je jakýsi pomalý a bezděčný třes, který je nápadný především v klidu, ale tato nemoc může začínat i jako poměrně nenápadné bolesti svalů a kloubů. Prvním příznakem bývá i deprese.

Později začíná být nápadná i pomalá šouravá chůze, někdy i ztráta správné artikulace nebo schopnosti čitelného psaní.

 

Parkinsonova choroba je po Alzheimerově nemoci nejčastějším neurodegenerativním onemocněním staršího věku. Nejčastěji se začne objevovat mezi 55. a 65. rokem věku, ale přibližně u 10 procent nemocných vznikne už před 40. rokem. Odhaduje se, že touto nemocí trpí až 200 lidí na 100 tisíc obyvatel, výskyt stoupá s věkem. Loni evidovala VZP jen ve Středočeském kraji 1658 nemocných. Parkinsoniky, kteří se už o sebe nedokážou postarat, přijímá například Domov U věže v Nupakách.

 

Lékařská a elektrotechnická fakulta spolupracují

Poruchy hlasu a řeči zejména u Parkinsonovy nemoci, ale i u jiných neurologických onemocnění, zkoumají vědci na Neurologické klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s ČVUT Praha. Zjistili, že analýza řeči může být vodítkem při včasné diagnóze PN i dalších neurodegenerativních nemocí. „Hlavní pohybové příznaky těchto onemocnění se projevují až při postižení značné části mozkových buněk, zatímco změny v řeči jim mohou dlouho předcházet,“ uvádí přednosta Neurologické kliniky prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

„Včasná diagnóza může být zásadní pro stanovení prognózy choroby a co nejvčasnější nasazení adekvátní léčby. Pomocí analýzy řeči jsme schopni vytipovat pacienty, u nichž se tato choroba zřejmě již rozvíjí.“

Poruchy řečové komunikace mohou být příznakem onemocnění

 

Vyšetření je snadné

Řeč je ovládána velkým množstvím svalů a zapojuje se do ní několik mozkových center. Její porucha je tedy jedním z prvních signálů onemocnění mozku. Vyšetření je jednoduché, rychlé, levné a neinvazivní. Pacient mluví do mikrofonu záznamového přístroje a plní přitom tři jednoduché úkoly. Následné digitální zpracování a automatické vyhodnocení řeči a hlasu vyšetřovaného umožňuje objektivní vyhodnocení závažnosti postižení.

 
Příznakem je i „prožívání“ snů
Studie prokázala poruchy řeči u pacientů, kteří trpí tzv. poruchou chování v REM spánku - tedy ve fázi, kdy se zdají sny. Tato porucha se projevuje jakoby silně prožívanými sny, hlasitými zvuky a prudkými pohyby, které mohou vést až ke zranění. Pokud u svého blízkého zjistíte tyto příznaky, mohlo by se u něj popisované onemocnění objevit.