Univerzita Karlova – její historie a významné osobnosti

Vezměte na výstavu děti a vnuky, seznamnte je s dějinami naší nejslavnější univerzity
Zobrazit fotogalerii (2)
 

V gotickém sklepení historického Karolina je stálé expozice věnované dějinám, společenskému, kulturnímu a politickému významu Univerzity Karlovy. Pro veřejnost je nově otevřena i letos.

V pěti tematických blocích - Pražské obecné učení, Utrakvistická univerzita, Karlo-Ferdinandova univerzita, Cesta k české univerzitě, Univerzita Karlova - výstava seznamuje se slavnou a bohatou historií univerzity a osobností, které zde působily od jejího založení.

Knihovna Metropolitní kapituly u svatého Víta v Praze (faksimile) Univerzitní mistr a žáci, Johannes de Balbis, Catholicon prima pars, počátek 15. století

Zakládací listina, pečetidlo, univerzitní pokladnice

Na výstavě je prezentována řada unikátních exponátů, některé z nich jsou vystaveny poprvé. Vedle mnoha dalších je možné shlédnout tzv. kapitulní exemplář zakládací listiny pražské univerzity vydané v roce 1348 Karlem IV. pro pražského arcibiskupa a jejího prvního kancléře Arnošta z Pardubic, pečetidlo univerzitní obce pražské ze 14. století zobrazující Karla IV. předávajícího zakládací listinu univerzity pod ochranu sv. Víta, které se stalo logem i současné Univerzity Karlovy v Praze. Mimořádně významným exponátem je také notářský opis tzv. Dekretu kutnohorského z roku 1409, pozoruhodná je kovová renesanční univerzitní pokladnice z přelomu 16. a 17. století.

Žezlo rektora i zbraně studentů z roku 1848

Mezi další, jedinečné exponáty se řadí tzv. unijní dekret císaře Ferdinanda III. z roku 1654, kterým vznikla Karlo-Ferdinandova univerzita a řetěz s medailí univerzitního hodnostáře ze 17. století. Z první poloviny 18. století pocházejí významné univerzitní sakrální památky, pacifikál sv. Kosmy a sv. Damiána, patronů lékařské fakulty, ostatkový kříž s ostatky sv. Jana Nepomuckého a kalich z kaple umístěné v arkýři Karolina. Vystavený je také originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883 (původně žezlo rektora české Karlo-Ferdinandovy univerzity), soubor autentických zbraní použitých pražskými vysokoškolskými studenty v bojích v roce 1848 i diplom a medaile nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.

Zoubkova maska Jana Palacha

Zcela ojedinělým exponátem umístěným v závěru výstavy je posmrtná maska studenta Univerzity Karlovy Jana Palacha zhotovená sochařem Olbramem Zoubkem v roce 1969.

 

Výstava je otevřena každý všední den od 10 do 18 hodin a nyní výjimečně také o víkendech, 26. - 27.12.2015 a 2. - 3.1.2016 ve stejném čase.  (Expozice je uzavřena pouze 1. ledna 2016.) 
Vstupné:  Děti a studenti 30 Kč, dospělí 50 Kč, děti do 10 let a osoby nad 70 let mají vstup zdarma.

 

 

Popiska ke knize:

Univerzitní mistr a žáci, Johannes de Balbis,
Catholicon prima pars, počátek 15. století.
Knihovna Metropolitní kapituly u svatého Víta v Praze (faksimile)

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru