Berounská nemocnice získala prestižní akreditaci

 

Spojená akreditační komise provedla v Rehabilitační nemocnici Beroun komplexní audit zdravotnických služeb a udělila certifikát potvrzující kvalitu a bezpečí.

Spojená akreditační komise vznikla v roce 1998. Jejím posláním je zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR pomocí akreditací zdravotnických zařízení, poradenské činnosti a publikačních aktivit.

Rehabilitační nemocnice Beroun úspěšně prošla náročným akreditačním auditem a získala akreditaci Spojené akreditační komise (SAK) ČR a externí certifikát kvality dle zákona zákona o zdravotních službách a vyhlášky ministerstva zdravotnictví o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péč. Akreditačního šetření proběhlo ve dnech 10. - 11. prosince 2015.

Komplexní hodnocení

Příprava na akreditační šetření zasahuje všechny oblasti provozu nemocnice – od ošetřovatelské a lékařské péče přes zdravotnickou dokumentaci, technické vybavení, hygienu prostředí, funkčnost bezpečnostních systémů, personální stav, stravování atd. 

Výzva k udržování kvality

"Příprava na akreditační šetření znamenala pro všechny zaměstnance nemocnice velice náročnou práci po dobu mnoha měsíců.  Získání akreditace je pro všechny radostná událost, ale zároveň velká výzva. Je totiž nutné připomenout, že udělením akreditace nic nekončí, jde o soustavný proces, směřující ke stálému udržení dosažené vysoké úrovně kvality a bezpečí pacientů," uvádí nemocnice ve svém prohlášení.