Loňský rok byl rekordní v transplantacích jater a plic

Tým pracovníků Koordinačního střediska transplantací
 

Za rok 2015 čeští lékaři provedli rekordních 188 transplantací jater a 34 transplantací plic. Nejčastějším transplantovaným orgánem jsou ledviny, kterých bylo loni 453. 

Koordinační středisko transplantací (KST) uvádí, že celkový počet zesnulých i žijících dárců mírně poklesl oproti roku 2014. Česká republika se řadí mezi 10 nejaktivnějších zemí Evropy. V roce 2015 bylo evidováno 246 zemřelých dárců a 53 žijících.  

Ve Středočeském kraji jsou dárcovské nemocnice s dialyzačním střediskem v Kolíně, Benešově, Příbrami, Hořovicích, Rakovníku, Kladně, Slaném a Mladé Boleslavi.

Zbývá zajistit dárcovské konzultanty

Národní akční plán pro darování orgánů a transplantace byl po pěti letech úspěšně dovršen. Zaměřoval se na výchovu a vzdělávání zdravotnických pracovníků, efektivnější využívání zdrojů a posílení zahraniční spolupráce. „Ukončený akční plán byl z drtivé většiny naplňován a pozitivně se odráží v celkovém vývoji české transplantační medicíny. Celkem 13 programových bodů ze 14 bylo splněno a přináší konkrétní výsledky. Pouze jeden bod (zařazení dárcovských konzultantů do všech nemocnic) se nepodařilo splnit v požadovaném rozsahu, ale vzhledem k pozitivním zkušenostem těch zdravotnických zařízení, která se touto cestou vydala, lze předpokládat, že se dárcovští konzultanti postupně stanou standardem ve všech nemocnicích, které mají zřízeny oddělení ARO a JIP,“ říká prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., ředitel Koordinačního střediska transplantací.

Mezinárodní výměna orgánů

 V rámci projektu FOEDUS vznikl internetový portál pro mezinárodní výměnu akutně potřebných orgánů i těch, které jsou k dispozici.  „Systém vytvořený českými specialisty zaznamenal velký úspěch. Před jeho uvedením totiž byla komunikace o výměně orgánů mezi jednotlivými evropskými státy realizována pouze pomocí telefonu a faxu. Tento postup byl časově náročný a často nedostačující pro včasné nalezení vhodného příjemce orgánu v zahraničí. Za více než půl roku provozu bylo prostřednictvím této mezinárodní informační platformy zadáno celkem 118 poptávek a 114 nabídek na orgány z celé Evropy. Z těchto 114 nabídek bylo transplantováno 15 orgánů. Portál, který vytvořilo KST, pracuje spolehlivě a pacientům přináší zvýšení reálné šance na úspěšnou transplantaci,“ doplňuje prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.


Zdraví a styl