Nechte se vyšetřit včas. Předejdete závažným následkům osteoporózy

Kvůli osteoporóze se člověk může klidně menšit až o 15 centimentrů
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Právě dnes si při příležitosti Světového dne boje proti osteoporóze připomínáme důležitost osvěty v souvislosti s prevencí a léčbou osteoporózy. Osteoporóza je nemoc, při které dochází k řídnutí a oslabení kostí, což může vést k závažným zlomeninám. Výskyt tohoto onemocnění se celosvětově odhaduje na 7–8 % populace. 

Jen v České republice trpí osteoporózou po padesátém roce života každá 3. žena a každý 5. muž. Osteoporóza vzniká důsledkem nedostatku vápníku jako stavebního kamene kostí. "Celý život se v kosti odbourává stará kost a její poškozená struktura a zároveň se buduje z vápníku a dalších důležitých stavebních prvků struktura nová. Tento proces závisí na našem pohybu, stravě, zdraví a dalších faktorech. Pokud jsou tyto procesy narušeny, zvyšuje se riziko vzniku osteoporózy. Nejvíce rozšířeným rizikovým faktorem je strava s nízkým obsahem vápníku," uvádí MUDr. Eva Dokoupilová z revmatologické a osteologické ambulance Medical Plus.

Obecně se udává, že ženy a muži starší 45 let by měli denně vypít alespoň 0,5 litru mléka nebo sníst 100 g polotučného sýra. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace je pro evropské ženy po menopauze minimální denní příjem vápníku stanoven na 1 300 mg denně. U českých žen se však průměrný příjem vápníku ze stravy pohybuje pod 500 mg denně, tedy pod stanovenou minimální hranicí doporučeného denního příjmu vápníku. 

Jaká rizika s sebou řídnutí kostí přináší?

O osteoporóze se často hovoří jako o tichém zabijákovi kostí. Nemá mnoho varovných příznaků, ale vede ke zlomeninám a závislosti na pomoci druhých. Prvním projevem onemocnění osteoporózou může být až zlomenina po malém úrazu, například po pádu ze stoje. Zlomeniny dramaticky zhoršují kvalitu života, jsou spojeny s bolestí, utrpením, invaliditou, závislostí na pomoci druhých, ale také zvýšenou pravděpodobností úmrtí.

"Za hlavní osteoporotické zlomeniny se považují zlomeniny obratlů, dolního předloktí, paží a pánve. Nejzávažnější jsou zlomeniny v oblasti kyčle, na jejichž komplikace umírá během 1. roku 1/5 pacientů a 1/3 postižených zůstává trvale invalidních," upozorňuje Dokoupilová.

Zlomeninu související s osteoporózou utrpí ve svém životě 30–50 % žen a 15–30 % mužů. "Každý pacient starší 50 let s prodělanou zlomeninou by měl podstoupit vyšetření celotělovým denzitometrem, aby se osteoporóza včas diagnostikovala a bylo včas započato s léčbou," dodává doktorka.

Lze předcházet komplikacím v důsledku osteoporózy?

Obecně se udává, že ženy a muži starší 45 let by měli denně vypít alespoň 0,5 litru mléka nebo sníst 100 g polotučného sýra. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) je pro evropské ženy po menopauze minimální denní příjem vápníku stanoven na 1 300 mg denně. U českých žen se však průměrný příjem vápníku ze stravy pohybuje pod 500 mg denně, tedy pod stanovenou minimální hranicí. Doporučeného denního příjmu vápníku nedosahuje až 78 % českých žen.

Vzhledem k tomu, že osteoporóza nemá zpočátku žádné výraznější projevy, většina nemocných nemá ani potřebu navštívit lékaře. Projevy nemoci jsou ze začátku velmi nenápadné. Až v pozdějším věku se začíná objevovat typický pokles tělesné výšky – někdy dokonce až o 10 až 15 centimetrů. 

Dalšími symptomy jsou bolesti zad či kloubů, které jsou ale ve vyšším věku tak obvyklé, že se nedají bezpečně přiřadit výhradně k tomuto onemocnění. "V prevenci zlomenin hraje významnou roli včasná diagnóza osteoporózy a stanovení individuálního rizika zlomenin. Včas zavedenou a vhodnou léčbou lze předejít závažným komplikacím tohoto onemocnění," říká Dokoupilová.

Osteoporóza ohrožuje především ženy

Většina pacientů trpících osteoporózou jsou ženy. Tímto onemocněním trpí každá 3. žena ve věku nad 50 let. Největšímu ohrožení jsou vystaveny v přechodu a po něm. Ztrácí totiž ochranu poskytovanou ženskými pohlavními hormony estrogeny, které řídnutí kostí zpomalují.

"Po přechodu se u žen velmi často objeví prudký pokles hustoty kostí, který vede k osteoporóze. Tento pokles může nastat velmi rychle, u některých pacientek i 2 až 3 roky po klimakteriu, nejčastěji však přibližně po 5 až 8 letech."

MUDr. Eva Dokoupilová v roce 2003 založila privátní revmatologické a osteologické centrum Medical Plus v Uherském Hradišti a v roce 2005 rozšířila činnost o centrum biologické léčby. Atestaci z Interního lékařství získala v roce 1993 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně a v roce 1997 se atestovala z revmatologie v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 

Účinná léčba existuje

Osteoporóza je závažná choroba, která se ale dá úspěšně léčit. Důležité je upravit životní styl a životosprávu, zaměřit se více na pravidelný pohyb, dostatek příjmu vápníku a vitamínu D. Hlavním cílem léčby osteoporózy je snížení rizika zlomeniny obratle, krčku stehenní kosti a předloktí. Základním lékem stále zůstává vápník a vitamín D.

"U pacientů s vysokým rizikem těchto zlomenin pak podáváme biologický lék, který se aplikuje podkožně jednou za 6 měsíců a výrazně zmenšuje úbytek kostní hmoty."

Klíčem však zůstává včasné odhalení: "Většina lidí o svém onemocnění osteoporózou a tedy ani o svém riziku neví, přitom stačí navštívit nejbližší osteologickou ambulanci a podstoupit denzitometrické vyšetření," uzavírá MUDr. Eva Dokoupilová.