Ateroskleróza může způsobit infarkt nebo mrtvici. Projevuje se nepříjemným pocitem v rukou

Ateroskleróza se může projevit mimo jiné i sníženou citlivostí v rukou
  |   zajímavost

Ateroskleróza neboli kornatění tepen je nebezpečný stav, který postihuje zejména velké a středně velké arterie. Ke kornatění nebo zhuštění tepen dochází nahromaděním plaku na stěnách těchto cév, které může vyústit až v infarkt nebo mrtvici. Je proto důležité toto onemocnění objevit co možná nejdříve.

Ateroskleróza je chronickým onemocněním cévní stěny, které se postupem času vyvíjí, jak informuje John Hopkins Medicine.

Toto onemocnění postihuje především cévní stěny velkých a středně velkých tepen, arteroskleróza tedy nejčastěji negativně ovlivňuje hrudní aortu, koronární artérie, artérii poplitea, artérii carotis interna a také tepny Willisova okruhu (mozkové tepny).

Nedostatečný přívod krve do srdce může způsobit poškození srdečního svalu, který poté nemusí fungovat tak, jak má, a může tak dojít k srdečnímu selhání.

Kornatění nebo zhuštění tepen, které je s arterosklerózou spojeno, způsobuje plak, který se usazuje na vnitřní straně tepen. Plak tvoří cholesterol, tukové látky, ale také buněčný odpad, jako je fibrin a vápník.

Vlivem nahromaděného plaku na vnitřní straně tepen poté jejich stěny zesilují a tuhnou a prostor určený k průtoku krve se zužuje. Toto onemocnění s postupem času postupuje a může vyústit až v úplnou blokaci některé z cév, která poté zastaví přívod krve do některé části těla. Plak hromadící se uvnitř tepen může způsobit mimo jiné i infarkt nebo mrtvici. Záleží na tom, kde přesně se tato blokace nachází.

Ateroskleróza je chronické a progresivní onemocnění, často tedy postupuje velmi pomalu, někdy může začít už v dětství, ale projevit se až v dospělosti, v některých případech ale může také postupovat velmi rychle. Rychlost šíření tohoto onemocnění záleží na okolních faktorech, jako je náš životní styl. 

Prevence aterosklerózy: Vzniku aterosklerózy nebo jejímu vývoji můžeme do určité míry předejít dodržováním zdravého životního stylu, do kterého patří mimo jiné i vyvážený jídelníček, pravidelná fyzická aktivita a vyhýbání se zlozvykům.

Symptomy aterosklerózy

Toto onemocnění je nutné objevit co možná nejdříve a snížit tak riziko vzniku infarktu a mrtvice, které se s postupem času zvyšuje.

Příznaky aterosklerózy se mohou u každého člověka lišit, záleží totiž na tom, jaké konkrétní cévy jsou u daného pacienta aterosklerózou napadeny a jakou měrou. Patří mezi ně mimo jiné i následující symptomy:

  • bolesti nebo tlak na hrudi
  • vysoký krevní tlak
  • selhání ledvin
  • problémy s mluvením, dočasná ztráta zraku v jednom oku nebo pokles cvalů na jedné straně obličeje (tyto příznaky signalizují vznik přechodné ischemické ataky, kterou je potřeba okamžitě léčit, v opačném případě může přejít v mrtvici).

Snížená citlivost v končetinách

Mezi příznaky aterosklerózy patří mimo jiné také pocit slabosti nebo snížená citlivost v rukou či nohou. Tyto symptomy stejně jako nezřetelná řeč a další značí vznik ischemické ataky. V takovém případě je nutné co možná nejdříve vyhledat lékařskou pomoc, ischemické ataka se totiž může velmi lehce vyvinout v mrtvici, která může být fatální, nebo člověku, který ji utrpí, způsobit doživotní následky.

Ateroskleróza se ale může projevit mimo jiné také onemocněním periferních tepen, které způsobuje bolest nohou při chůzi nebo snížení krevního tlaku v jedné končetině.

Zdroj: John Hopkins Medicine, Mayo Clinic

KAM DÁL: Hypersenzitivní pneumonitida: Onemocnění, které může vést k zjizvení plic. Na vině bývá plíseň.

Klíčová slova: