Covid může být velmi nebezpečný i pro malé děti. Rizikem je onemocnění srdce

Ani dětem se nemusí vyhnout komplikace při nákazou koronavirem
 

Ve všech pádech skloňovaná pandemie koronaviru stále neodchází, i když rychlost jejího šíření je v současné době alespoň v České republice přece jen o něco menší a dovolila rozvolnit opatření, která vláda zavedla pro boj s covidem. U nás i ve světě ale stále probíhají výzkumy, které zpřesňují informace o možných dopadech infekce na lidské tělo. Ukazuje se, že ani děti nejsou tak docela v bezpečí…

V průběhu pandemie nemoci covid-19 se již objevilo mnoho zpráv o tom, že tato nová choroba působí na mnohé orgány v těle, aniž by to bylo podle původních předpokladů pravděpodobné. Dnes se vědci také snaží dopátrat předpovědi, zda se nebudeme s následky napadení koronavirem potýkat i v příštích letech nebo jestli nebude jeho prodělání zhoršovat i průběh jiných následných infekčních i dalších onemocnění. Stále se ale podle statistik zdá, že alespoň děti jsou skupinou, která z nákazy většinou vyvázne poměrně snadno. Nemusí to tak ale být ve všech případech…

Pozor na srdce!

Od zveřejnění prvních zpráv o nemoci covid-19 v Číně existují náznaky možného poškození srdečního svalu. U prvních výzkumů dokonce lékaři došli až k číslu mezi 20 a 28 % pacientů, kteří buď přímo vykazovali poškození srdce, nebo u nich byla obava z možných komplikací v příštím období. Je ale také pravda, že většina těchto rizikových pacintů měla problémy se srdcem již v minulosti.

Dvouměsíční pacient

Nyní ale lékaři informovali o případu, kdy se poškození srdce v souvislosti s koronavirem projevilo dokonce u dvouměsíčního dítěte, které se matce narodilo předčasně již ve třiatřicátém týdnu těhotenství. Vše se ale zdálo být s ohledem na situaci v pořádku až do chvíle, kdy u dítěte nastaly problémy, projevující se dušností a namodralým zbarvením pokožky. Posléze byl u kojence proveden test na koronavirus, který přítomnost tohoto viru v těle potvrdil.

Kojenec na plicní ventilaci

Dítě bylo podrobeno mnoha testům, mezi nimi i EKG, kde bylo potvrzeno poškození srdečního svalu v důsledku virové infekce a také náznak možného selhání srdce v přímé souvislosti s virovou infekcí. Další testy navíc jednoznačně vyloučily možnost poškození srdce vinou jiné infekce nebo poranění. Přesto bylo nutné, aby teprve dvouměsíční dítě podstoupilo léčbu remdesivirem a také bylo napojeno na plicní ventilaci. Další vývoj jeho zdravotního stavu a následky, které tato infekce v prvních měsících života na dítěti zanechala do budoucna, se teprve ukáží.

Testy pro rizikové děti

Podle doktorky Madhu Sharmy, pediatrické kardioložky v dětské nemocnici v Montefiore, je ale i přesto většina dětí s covid-19 buď zcela bez příznaků, nebo má jen velmi mírné příznaky. Uvedený případ ale podle ní ukazuje, že ani děti nemusí být zcela v bezpečí před možným poškozením srdce. Zmínila se o tom pro zdravotnický web JACC Journal. Proto je podle jejího mínění nutné testovat na covid hlavně děti, u nichž je zvýšené riziko srcečního selhání, a nespoléhat jen na schopnost dětského těla se s infekcí vyrovnat bez větších problémů.

KAM DÁL: Martin Kupka: Stát peníze na opravy krajských silnic má, ale není schopen je spravedlivě rozdělovat.


Životní styl

Hobby