Psychické nemoci u dětí není radno podceňovat. Výsměch rodičů může způsobit vážné problémy

Někdy jsou příznaky duševní poruchy u dětí těžko rozeznatelné
 

Puberta nebo lépe řečeno dospívání je velmi důležitá fáze v životě jednotlivce. Formující se osobnost může v těchto časech procházet složitým obdobím, které se na jeho psychice promítne klidně na celý život. Jaké jsou největší hrozby, jež potkávají mladé?

Mladí a neklidní. Název jednoho seriálu z devadesátých let by se klidně s troškou nadsázky mohl použít na podobný rozbor psychických poruch v dospívání. Pravda však není zrovna humorná, a tak je potřeba se na pubertu svých potomků dívat s vážností.

„Výsměch rodičů vůči jejich dětem je toxickou látkou, která může způsobit klidně i celoživotní následky,“ říká psycholožka Valerie Pokorná. Podle teorie známého psychologa Erika Eriksona je období dospívání vlastně krizí identity. Co tento termín znamená a čím vším si mohou děti, měnící se v dospělé, procházet?

Na vlastní nohy

Budovat vlastní identitu je někdy celoživotní úkol a v dospívání hraje podobná krize jeden z rozhodujících faktorů ve vývoji vlastní osobnosti. Podle zmíněné teorie psychologa Erika Eriksona se zde dítě hodnotilo do této doby pouze pohledem rodičů a jiných autorit. Tento pohled právě během dospívání popírá a hledá poprvé cestu sám k sobě.

Jedná se tedy o proces sebepoznání a sebepřijetí. Mladý člověk si tak formuje názory, vlastní hodnoty a obecně řečeno hledá své místo na světě. S tím souvisí zcela logicky také vzdor vůči rodičům. Dospívající už nebere názor starších jako memento, ale začíná polemizovat a představuje vlastní pohled na věc.

„Krize spojená s filozofováním a přemýšlením nad světem je velmi důležitá, zároveň je nutné dodat, že je to velmi individuální a během tohoto procesu psychického dospívání může přijít mnoho negativních důsledků,“ vysvětluje Valerie Pokorná.

Dítě se tak staví na vlastní nohy, ale o to více je pod tlakem těžkého a nevyzpytatelného světa, který přináší i značné nepříjemnosti. Vůči jakým psychickým problémům jsou dospívající nejcitlivější?

Žádné změny?

Zní to možná paradoxně, ale jeden z hlavních indikátorů toho, že dítě prochází dospíváním s problémy, je fakt, že se neprojevují žádné změny. „Pokud se vůči rodičům či jiné autoritě nikterak nevymezuje, neřeší svůj vnitřní svět a nevyhledává kontakt mezi svými vrstevníky, něco není v pořádku,“ pokračuje psycholožka Pokorná.

Díte v podobném případě neprochází procesem separace a narušuje se jeho přirozený vývoj. Problém vzniká pravděpodobně tím, že se dospívající stydí za to, co cítí. Nepřispívá tomu ani sebemenší projev ponižování, ať už od dospělých či vrstevníků.  Dítě se tak uzavírá do sebe, což je podhoubí k psychickým problémům, jako jsou sebepoškozování a deprese. Další příčinou mohou být příliš vysoké nároky ze strany okolí. V tomto případě se dítě dostává pod velký tlak a vlastní osobnost hodnotí na základě vnějších faktorů, a nikoli podle vlastních tužeb a vlastní identity.

Dalším signálem, který je nutný brát vážně, jsou konflikty, které přerůstají všem členům přes hlavu. Dospívající tak vede konstantní válku a zároveň se projevuje agresivně vůči svému okolí. Dítě nerespektuje pravidla a rodičům nedává šanci, aby situaci drželi pod kontrolou.

Znovu se však jedná o individuální proces, ale většinou se agresivní chování přejímá od rodičů, protože je zvyklé, že se na konfliktní situace reaguje vznětlivě. Ať už se dítě projevuje introvertně, nebo naopak extrémně negativně až nezvladatelně, vždy je dobré podobné chování nepřecházet, ale naslouchat, dávat prostor dítěti ke kreativitě. V důsledku to totiž vede k těžkým problémům, které mohou ovlivnit celý jeho život.

Nejčastější psychické problémy u dospívajících:

  • Porucha příjmu potravy
  • Sebepoškozování
  • Agrese
  • Poruchy chování
  • Závislost na psychotropních látkách
  • Únik od reality
  • Smutné nálady, deprese
  • Ztráta zájmu

Zdroj: sancedetem.cz

KAM DÁL: Nejvýznamnější hvězdárna v Česku. Zapálený vlastenec dílo dokončil po tragické smrti svého bratra