Nejdůležitější zásady pro výchovu psů. Vystoupíme z kruhu omylů?

Mít na psa dostatek času, schopnost mu rozumět a být důsledný - to jsou základní kameny pro správnou výchovu
 

Znovu a znovu si musíme připomínat, že pořídit si zvíře je jistá zodpovědnost a s ní je kromě správné péče spojena i výchova. Co je v ní nejdůležitější, abychom se nedopouštěli stále stejných chyb?

Jak to vidí expertka?

„Především by si lidé o nich měli hodně přečíst a zjistit dříve, než si je pořídí, a zodpovědně zvážit, zda si je při svém životním stylu mohou dovolit mít. U mých psích pacientů (stejně jako u psů v celém moderním světě, kde je jejich držení a chov na podobné úrovni) je zdaleka nejčastějším problémem strach ze samoty a následná úzkost z opuštění. Tak tomu bylo po celou moji téměř dvacetiletou behaviorální praxi a nic se nezměnilo. Lidé si stále neuvědomují, že psi jsou smečková zvířata, to znamená, že ke svému spokojenému a klidnému životu potřebují mít stále nablízku sociální partnery,“ říká MVDr. Hana Žertová a dodává: „Desetihodinová samota musí být pro psa nesnesitelná jak z fyziologického hlediska (aktivní dospělý pes má naplněný močový měchýř zhruba po čtyřech až pěti hodinách), tak po stránce psychické.“

Mít dostatek času

 Z toho vyplývá, že chcete-li si pořídit psa a žijete sami, musíte mít takovou práci, aby mohl pes chodit s vámi, nebo abyste se mohli každé čtyři hodiny uvolnit a jít se s ním proběhnout. Navíc je dobré mít ochotné přátele, kteří se o psa postarají v době vaší nemoci nebo nepřítomnosti. Ve velké rodině je to jednodušší, ale je třeba si uvědomit, že pes se dožívá 13 i 15 let – za tu dobu už mohou děti odejít na studia nebo za prací…

Čtěte také:  Když psům nebudeme brát přirozenost, nemusíme řešit žádné problémy

Pravidla, porozumění i důslednost

Ve výchově je důležité stanovit jasná pravidla a důsledně dbát na jejich dodržování, ale především si se psem dobře rozumět. V mých školičkách pro štěňátka učím proto klienty nejprve dorozumívat se se štěňaty beze slov, jen řečí těla, výrazem obličeje. A zároveň poznat předem, co se pes chystá udělat v příštím okamžiku, aby dokázali jeho chování ovlivnit včasným odvedením pozornosti k jiné (žádoucí) aktivitě. V takovémto vztahu pak nejsou potřeba žádné tresty.

Článek vznikl ve spolupráci s MVDr. Hanou Žertovou

 

Klíčová slova:
pes