Roky okrádaným starostům přišel zvláštní dopis o zvýšení poplatků. Vyvolal rozčarování i paniku

Mají se představitelé obcí bát? Kdo a proč je straší?
Zobrazit fotogalerii (6)
 

Před pár dny přišel všem starostům, starostkám, primátorům a primátorkám dopis, který podepsal výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) Petr Havelka. V některých částech lže víc, v některých méně, tu zapomíná něco dodat, tam zas neřekne raději nic. Hlavně chce od léta okrádaných starostů (kteří o tom ani netuší), aby neměnili staré pořádky. 

Dopis nejdříve žaluje starostům, že se chystá zdražení poplatků za skládkování nestandardní legislativní cestou. Text zní, jako že je pro obce toto zdražení "razantní". Dokonce uvádí částku. Zapomíná ale dodat, jak postupně se bude cena zvedat. Protože v tu chvíli už by si mohl kdekterý starosta říci: No, tak to není tak zlé.

ČAOH, v komunálním odpadu sdružující především svozové společnosti s vlastními skládkami, zcela účelově neuvádí, že obce, které budou třídit alespoň v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR, se mohou vyššímu poplatku vyhnout. Vyšší poplatky se tak budou týkat pouze těch, kteří netřídí vůbec či mizerně.

Na co se také "zapomnělo"?

ČAOH však zapomíná také dodat, že to budou vlastníci skládek, kteří budou nést břímě navýšených poplatků. A není úplně nutné je zcela promítnout do ceny na bráně. Firmy Marius Pedersen nebo AVE, s.r.o., které jsou jedni z hlavních hráčů v oboru komunálních odpadů, mají každá za rok 2016 přes půl miliardy zisku po zdanění.

Text dále lže o akci spalovačské lobby a přirovnává ji k "druhé fotovoltaice". Zapomíná dodat, že za veřejné peníze se u nás nepostaví ani kamna na spálení obsahu odpadkového koše. Kdo si zařízení na energetické využití odpadů postaví za své peníze, jde do nezanedbatelného podnikatelského rizika a navíc proti celému veřejnému mínění i přes to, že zrovna tato technologie je z hlediska životního prostředí nesrovnatelně přívětivější než skládky.

Je až zarážející, jakými všemi možnými prostředky se skládkové a svozové společnosti asociované v České asociaci odpadového hospodářství snaží bez jakýchkoli skrupulí ničit naše životní prostředí a naše odpadové hospodářství. Jen a jen proto, aby jejich obrovské zisky byly zachovány co nejdéle.

Za druhou fotovoltaiku by bylo možné považovat naopak nekontrolovatelnou výstavbu tzv. jednoduchých třídicích zařízení za veřejné peníze, která odpadovému hospodářství nepomohou nijak, protože odpady neřeší, zato nadále umožní svozovým společnostem s vlastní skládkou podvádět Ministerstvo životního prostředí a ČSÚ z hlediska množství skládkovaného odpadu, resp. jeho poklesu.

Na konci dopisu je návod, jak má znít usnesení zastupitelstva, které tento anebo podobné pozměňovací návrhy odmítá. Takže stačí jen zkopírovat. To je do nebe volající manipulace, na kterou snad nemůže žádný starosta s trochou sebevědomí a soudnosti přistoupit.

Reakce netrvala dlouho

Tento dopis vyvolal u představitelů měst a obcí dotazy, rozčarování a někdy i paniku a chaos. Reakce Svazu měst a obcí (SMO ČR) na sebe nenechala dlouho čekat.

SMO ČR rozeslal v reakci na zavádějící dopis ČAOH věcně a srozumitelně formulované vysvětlení všem obcím a městům (v plném znění najdete ve fotogalerii stejně jako původní dopis představitelům měst a obcí), aby si jejich vedení byla vědoma situace ohledně budoucnosti odpadového hospodářství.

"Je třeba se oprostit od emocí a lobbistických tlaků zastánců skládkování a MBÚ (zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadu, pozn. redakce), jelikož je prokázáno a zcela zřejmé, že tyto metody nakládání s odpady jsou do budoucna neudržitelné a odporují principům nejen EU, ČR, ale i obecné logice a modernímu uvažování, jak s odpady nakládat dále. To znamená třídit, materiálově a energeticky odpady využívat a skládkovat až v poslední řadě," říká výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Pavel Drahovzal.

Chceme být na úrovní západní Evropy

"Chceme, abychom na úrovni obcí a měst zajistili stabilní, sociálně a ekonomicky udržitelné a dlouhodobě předvídatelné odpadové hospodářství, jako je tomu například ve vodárenství. Chceme mít přeci české obce a města i v oblasti odpadu na úrovni západní Evropy. To znamená silné, soběstačné a udržitelné. Nikoliv na úrovni obcí ve státech, kam lze za peníze dovést jakoukoliv technologii, která se nakonec ukáže jen jako "pozlátko" přinášející více problémů než užitku," doplnil Drahovzal.

"Jsme si vědomi, že změny znamenají i "oběti", ale lépe je podstoupit nyní a aktivně je korigovat, než být později jen ve vleku událostí a čekat, co nám "spadne" za spásnou pomoc od komerčních subjektů. Obdobný přístup se totiž městům a obcím osvědčil v zahraničí. Jako příklad lze uvést Rakousko, Německo, Švýcarsko, Francii, ale i některá naše města a obce v oblasti vodohospodářství. Aktuálně v GDPR (ochrana osobních údajů, pozn. redakce), energetickém managementu a podobně," uzavřel Pavel Drahovzal.