Děti v ohrožení internetu. Rodiče vůbec netuší, jaká existují rizika

Nevědomost je základní riziko
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Narodily se do světa, kdy je internet zcela normální formou komunikace. Dnešní děti se na v moderních technologiích orientují lépe než jejich rodiče. Ty jim důvěřují, a tím vznikají nebezpečná rizika, která si nepřipouští, dokud se opravdu nestanou. 

Chytré mobilní telefony nebo tablety se dětem do rukou dostanou poprvé ve velmi nízkém věku. Brzy si tak osvojí základní gramotnost, jak moderní technologie používat, včetně dobré orientace na internetu. V tomto ohledu je mnoho případů, kdy si dítě ví rady lépe než jeho rodič.

Vzniká tím nebezpečí, kterého si rodič nemusí všimnout. Velká důvěra vložená dítěti do rukou se totiž může díky neznalosti internetového nebezpečí krutě vymstít. Existují přitom softwarová řešení, která tento problém vyřeší sám. Tímto způsobem však v České republice jedná pouze 15 % rodičů.

Důvěra riskovat

Děti přirozeně na internetu tráví spoustu času. Není se čemu divit. Dnešní svět je nastaven tak, že každý z nás je tak trochu otrokem internetového propojení. Od posílání e-mailů po zjišťování kvality nejbližší restaurace je čím dál častěji normální být závislý na pohybu po virtuálním prostoru.

Světový trend tak jde příkladem všem dětem a ty se pochopitelně do stejných sítí chytají velmi brzy. Problém však vzniká ve chvíli, kdy by rodič měl omezovat nejenom čas strávený na internetu, ale také jak se po něm děti pohybují. Drtivá většina rodičů spoléhá na ústní domluvu. Důvěra je jistě velmi důležitá věc, ale internet je plný rizikových stránek, které nejednou způsobily dětem a rodinám zásadní nepříjemnosti.

Problém pod pokličkou

Přehnaná důvěra má v praxi zásadní nedostatky. V případech, kdy vůči dítěti proběhne kyberšikana, zneužití intimních fotografií nebo nevhodná komunikace s neznámou osobou, tak většina dětí ze studu zareaguje mlčením. Problém tak zůstává neřešen, protože se dítě nesvěří s negativní zkušeností.

Většina rodičů je přesvědčena, že ví přesně, jaké stránky jejich děti navštěvují, a proto jim dávají volnost bez omezení. Děti se o své negativní zkušenosti nepodělí, protože se bojí trestů a reakce rodičů. Důležité je tedy zavést preventivní opatření.

Děti jsou chytřejší než rodiče

Naivní důvěra je způsobena tím, že rodiče zdaleka neovládají moderní technologie tak dobře jako jejich děti. Jako prevence je tedy nejúčinnější získat co největší dostatek informací o aplikacích nebo stránkách, které děti navštěvují.

Zároveň je nutné vzdělávat sebe a svoje děti ohledně rizik, které dobrovolně podstupují. Osvěta a kladený důraz na určitá pravidla je prvním krokem k tomu, aby děti minimálně věděly, že se na internetu opravdu skrývá nebezpečí.

Dojem, že vám a vašemu dítěti rozhodně nic nehrozí, je způsoben jenom tím, že žádná nepříjemná zkušenost neexistuje. O to víc je dobré se preventivně připravit. Povědomí o tom, jaká rizika volný pohyb na internetu pro děti přináší, může předejít nepříjemným zážitkům, které mohou zanechat jizvy v duši dítěte na velmi dlouhou dobu.

Staromódní přežitek, nebo lék na mozek? Psaní rukou vám pomůže k lepší paměti. Více čtěte zde.