Víte, kdy a jaký typ hypotéky zvolit?

Víte, jakou hypotéku zvolit?
01.02.2019 - 12:00   |  Komerční sdělení

Pro koho je určený hypoteční úvěr? Jaké jsou typy hypoték a jak se od sebe liší? V čem spočívá podstata správného výběru hypotečního úvěru? Kdo může požádat a jaké kroky je nutno absolvovat při žádosti? Vše může být snadnější a jednodušší, když budete mít v tomto směru jasno. 

Definice hypotéky 

Hypotéka je dlouhodobý úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Jde o produkt, jenž je poskytován ze strany finanční společnosti a je určen právnickým i fyzickým osobám. Zpravidla je zástavou financovaná nemovitost, což však není podmínkou, lze ručit i jiným objektem. 

Hypotéky jsou spláceny prostřednictvím regulérních měsíčních splátek dle dohodnutého kalendáře. Od toho se odvíjí hypoteční úvěr dle typu splácení. 

I když primárním účelem je financování stavby, nákup nemovitosti či rekonstrukce, existuje více typů hypoték, některé lze využít i neúčelově. Typickým znakem a hlavní předností hypotéky je, že při její dlouhodobosti je možné dosáhnout nízkého úročení. 

Rozdělení hypotéky dle účelu 

Účelový úvěr – tento typ úvěru musí klient použít výhradně na předem definovaný záměr, který lze souhrnně označit coby zajištění potřeb bydlení. Jedná se o investici do nemovitosti, tj. koupě, výstavba, rekonstrukce, modernizace či oprava nemovitosti, dále lze využít na koupi stavebního pozemku, splacení úvěru použitého na investici do nemovitosti, popřípadě na získání vlastnického podílu na nemovitost, jako je například vypořádání společného jmění manželů, vypořádání dědictví apod.

Neúčelový úvěr – v tomto případě lze peníze použít na cokoliv, při žádosti se neuvádí, na co budou peníze použity. Finanční prostředky lze využít k jakémukoliv účelu, ať už se jedná o výstavbu, nebo rekonstrukci bez dokládání faktur k postupnému čerpání, rovněž lze peníze použít jako investici do nového automobilu, na dovolenou, nákup domácích spotřebičů apod. Tento typ je vhodný i pro klienty, kteří chtějí konsolidovat veškeré stávající úvěry či potřebují peníze pro svůj podnikatelský záměr. 

Americká hypotéka 

Tato hypotéka se nazývá i bezúčelová hypotéka a nejedná se ani tak o hypotéku v pravém slova smyslu. Americká hypotéka náleží mezi oblíbené úvěry. Prioritou je, že čerpání finančních prostředků není podmíněno financováním do nemovitosti, ale v porovnání s běžným spotřebitelským úvěrem získáte výhodnější úrok. Jedná se o velmi atraktivní finanční produkt. Peníze z americké hypotéky můžete použít na cokoliv bez uvedení důvodu. Předností je, že si můžete půjčit relativně vysokou částku. Nemovitost s americkou hypotékou je možné kdykoliv prodat s 1% sankcí. 

Hypotéka dle typu splácení 

Anuitní splácení – klient v tomto případě splácí stále stejnou částku po celou dobu splácení, mění se však výše splaceného úroku a jistiny. Ze začátku klient splácí ve vyšší míře úroky, to však plynule přechází a v pozdější etapě naopak klient splácí více z jistiny. 

Degresivní splácení – v tomto případě je splátka vyšší v prvních letech splácení a postupem času dochází k postupnému snížení. Oproti anuitnímu typu se rychleji splácí jistina. Tento druh splácení nenabízí všechny společnosti. 

Progresivní splácení – jedná se o opak degresivního typu, tj. z počátku jsou nízké splátky, které se postupně zvyšují. 

Hypotéka dle typu úročení 

S odloženou splátkou jistiny – někdy se také nazývá jako kombinovaná hypotéka, neboť tento druh hypotéky je kombinován s dalším finančním produktem, jako je například stavební spoření, životní pojištění, penzijní připojištění apod. Klient platí po celou dobu splácení jen úroky, nesplácí jistinu, až ve chvíli, kdy se uspořená částka rovná jistině, je možné hypoteční úvěr jednorázově splatit. 

S fixací úrokové sazby – jedná se o úvěr, jenž je úročen fixní hypoteční sazbou po celé období, které si klient zvolí. Může se jednat o 5, 10, 15, 20 let apod. Jestliže je zvolena desetiletá fixace, v následujících deseti letech je zajištěn stejný úrok, jako byl v době, kdy byla hypotéka získána.

S plovoucí sazbou neboli float – pro tento typ je typické, že jeho sazba je fixována na relativně krátkou dobu, zpravidla se jedná o rok.

Kdy se který typ vyplatí, je dobře popsané v tomto článku.

Náležitý postup k vyřízení hypotéky 

O hypotéku může zažádat právnická i fyzická osoba, která je starší 18 let a je způsobilá k právním úkonům. Prvním krokem je kontaktování finanční společnosti, kdy vám specialista nejen poradí, ale také připraví konkrétní nabídku. Poté dojde k sepsání žádosti. Každá žádost je posuzována individuálně. Nutné je doložení potřebných dokumentů ze strany žadatele, na základě toho je poté stanovena výše úrokové sazby a splátkový kalendář. 

Po dodání veškerých potřebných náležitostí je zpravidla do týdne vyhodnocena daná situace žadatele a navrženy podmínky, za kterých je možné hypotéku poskytnout. Pokud obě strany souhlasí, připraví se smlouva, která se následně podepíše. Až po podpisu lze získat peníze. Ve smlouvě se stanoví, zda půjde o jednorázové, či postupné čerpání.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru