Jak být atraktivnější pro zaměstnavatele?

Covidová krize trochu změnila požadavky na manažery
 

Jak být v práci zajímavější a vyhnout se riziku propuštění? Základ je možné shrnout v doporučení: dobré výsledky, dobré vztahy a dobré reference. Pokud chcete být atraktivnější pro stávající i pro potenciální nové zaměstnavatele, měli byste se soustředit na to, aby za vámi byly nějaké prokazatelné výsledky, dokončený projekt a podobně. Něco, co můžete stručně popsat a zmínit jako svůj přínos a zásluhu. Dále byste měli být schopni udržovat dobré profesionální vztahy jak na pracovišti, tak například s externími dodavateli nebo klienty. To vám pomůže vypracovat si správné reference.

Velmi důležitá je také ochota se průběžně vzdělávat, získávat nové dovednosti, sledovat vývoj doby, novinek na trhu a v oboru. Podle oslovených odborníků se do popředí zájmu zaměstnavatelů dostávají stále více osobní vlastnosti kandidátů, jako je schopnost flexibility.

„Covidová krize trochu změnila požadavky na manažery. Kromě hard skills, což jsou odborné znalosti, kdy se mnoho kandidátů muselo doučit práci s nejnovějšími technologiemi, se změnily i požadavky na povahu a osobností vlastnosti kandidáta, takzvané soft skills. Jde o odolnost vůči stresu, schopnost rychle se rozhodovat a adaptovat na nové podmínky,“ vysvětlila Markéta Šveda ze společnosti Recruit CZ, která se zabývá vyhledáváním kandidátů na top manažerské pozice.  

Tipy, jak být v zaměstnání žádaný

  • Mějte prokazatelné výsledky
  • Udržujte dobré profesionální vztahy
  • Buďte vstřícní
  • Průběžně se vzdělávejte a sledujte trendy v oboru
  • Snažte se být flexibilní a sbírejte znalosti i z jiných oborů

Přenosné kompetence jsou stále důležitější

V poslední době získávají na důležitosti tzv. transferable skills, což volně přeloženo znamená přenositelné schopnosti nebo kompetence. Jsou do jisté míry totožné s tzv. měkkými dovednostmi (soft skills), avšak ne vždy se jedná o to samé. „Měkké dovednosti tvoří především schopnost komunikace, strategické a koncepční myšlení, výkonnost, asertivita, vyjednávací schopnosti či třeba sebereflexe. Přenosné kompetence ale mohou být i ze skupiny tvrdých dovedností, jako je například počítačová gramotnost, projektová metodologie a další schopnosti, získané profesní praxí či rozličnými kurzy,“ popisuje Marketa Šveda s tím, že tyto dovednosti mohou do jisté míry pomoci kandidátovi měnit zaměstnání napříč obory.

Rostoucí zájem o zaměstnance s přenositelnými dovednostmi potvrzuje i tým vědců z University of Queensland, který v roce 2020 publikoval na toto téma studii. V ní doporučují například u zaměstnanců v sektoru služeb, aby tyto své kompetence či transferable skills průběžně rozšiřovali. V případě krize jsou podle výsledků takto vybavení jedinci schopni přejít z méně žádaných oborů do perspektivnějších odvětví. „Typicky jde například o pracovníky v ubytovacích službách, kteří mají vzhledem ke svým zkušenostem velmi blízko k pečovatelským oborům, sociálním službám a podobně,“ uvedli autoři studie.