Zaměstnavatel se vás nemůže snadno zbavit

Pokud na dohodu se zaměstnavatelem nepřistoupíte, můžete dostat výpověď z pracovního poměru
  |  Komerční sdělení

Většina lidí vůbec netuší, že zaměstnanec může podat výpověď, aniž by musel uvádět, jaký k tomu má důvod. Stačí, když poté co dá výpověď, odpracuje ještě dva měsíce ve výpovědní době a může jít.

Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele tak snadné není, zaměstnavatel totéž ze své strany udělat nemůže. Šéf vás nemůže vyhodit jen proto, že se mu přestanete líbit nebo si vyhlédne někoho lepšího. Výpověď od zaměstnavatele můžete dostat pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce a pakliže s výpovědí nesouhlasíte, existují možnosti, jak se bránit. Zákoník práce tak chrání především zaměstnance.

Právě proto, že to zaměstnavatelé nemají tak snadné, často nutí své zaměstnance podepsat dohodu o rozvázání pracovního poměru. Jedná se však o oboustrannou dohodu, která je založena na svobodné a souhlasné vůli obou stran k rozvázání pracovního poměru. Pokud s jejím obsahem zaměstnanec nesouhlasí, podepisovat ji nemusí. Bez jeho podpisu je pak samozřejmě neplatná. Zaměstnavatelé rádi využívají neznalosti svých zaměstnanců a nutí je k podpisu i různými formami nátlaku. Proto ještě jednou zdůrazňujeme: dohodu o rozvázání pracovního poměru podepište jen pokud je pro vás jednoznačně výhodná - například vám zaměstnavatel nabídne velké odstupné. Nikdo vás k jejímu podpisu nutit nemůže!

Pokud na dohodu se zaměstnavatelem nepřistoupíte, můžete dostat výpověď z pracovního poměru. Zde už váš podpis není podmínkou, ale výpověď můžete dostat pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. Například pokud se zaměstnanec stane nadbytečným podle rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o organizačních změnách. Nebo jsou splněny důvody, pro které by zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr. Dalším důvodem může být, že jste při práci závažně porušili povinnosti uložené právními předpisy nebo soustavně méně závažně porušujete tyto povinnosti. Na to vás ale musí zaměstnavatel opakovaně písemně upozorňovat a z vaší strany nedojde k nápravě. Jednoduše řečeno: pokud chodíte do práce a děláte to, co máte, zaměstnavatel se vás jen tak nezbaví.

Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z některého výše uvedeného důvodu, musí ho ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná a vy se můžete bránit. Zaměstnavatel musí tedy přesně a srozumitelně popsat, proč a za jakých okolností k výpovědi dochází. Zaměstnavatel si nevystačí s obecným tvrzením, že dává výpověď např. pro ztrátu důvěry, pro nevhodné jednání se zákazníky, z důvodu organizačních změn, z důvodu poškozování dobrého jména zaměstnavatele, z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků atd. Není totiž uvedeno, v jakém konkrétním jednání je spatřováno nevhodné jednání se zákazníky, poškozování dobrého jména zaměstnavatele, o jaké organizační změny se jedná apod.

Pokud máte pochybnosti o tom, jestli je vaše výpověď platná, neváhejte a obraťte se s pomocí advokáta na soud, žalobu musíte podat nejlépe do dvou měsíců po obdržení výpovědi. Pro pomoc se můžete obrátit na pracovníky společnosti NeplatnyVyhazov.cz, kteří vám ochotně pomohou váš případ vyřešit, resp. budou dokonce financovat celé soudní řízení. A to i v případě, že by soud nakonec dal za pravdu zaměstnavateli.

Klíčová slova: