Zpoždění letu - jaké máte nároky a jak postupovat?

Určitě si ověřte důvod zpoždění letu a případně si jej raději zdokumentujte
  |  Komerční sdělení

Víte, že se dá zpožděný let i reklamovat a požadovat finanční odškodnění? Přečtěte si, jak postupovat, nenechat se ošidit a na co máte nárok. Základem je znát pravidla.

Pokud byl váš let zpožděn o 3 hodiny a více, budete usilovat o odškodnění od 250 do 600 eur. Náhradu lze žádat, i když se vám třeba ztratí cestovní kufr. Kompenzacím a náhradám za zpožděný let se věnuje nařízení Evropského parlamentu a Rady - ES č. 261/2004, ze kterého vyplývá, že o kompenzace můžete žádat, pokud let začíná na území členského státu, tedy EU, Norska, Švýcarska a Islandu, nebo zde končí a let zajišťuje evropská letecká společnost.

Nárok na občerstvení

Pokud zpoždění letu přesáhne 2 hodiny, je letecký dopravce povinen zajistit občerstvení, ať už je důvod pro zpoždění jakýkoliv. Občerstvení zajišťuje formou poukázek, které lze uplatnit na letišti. Informujte se u odletového gatu, kde můžete poukázky získat.

Nárok na ubytování a dopravu

Jestliže je let zpožděn do druhého dne, tedy o 8 a více hodin během noci, musí vám dopravce zajistit ubytování a dopravu do a z ubytování. I když se budou chtít z této kompenzace vymluvit, s odvoláním na nařízení si nechte nocleh zajistit.

Výše kompenzací podle letecké vzdálenosti

  • vzdálenost 1 500 km - odškodnění 250 eur
  • u letů v Evropském společenství delších než 1 500 km a u ostatních letů o délce od 1 500 do 3 500 km je odškodné ve výši 400 eur
  • u letů delších než 3 500 km je odškodné až 600 eur

O odškodnění rozhodnou i sekundy a otevřené dveře

  • pokud bylo vaše zpoždění 3 hodiny a vyšší, máte nárok na odškodnění
  • za konec příletu je považován okamžik, kdy se otevřou dveře letadla 
  • pokud máte pocit, že dopravce zpoždění záměrně snížil, může požádat letiště, které má tento údaj k dispozici, o vyjádření k přesné délce zpoždění

Dokumenty potřebné k vybavení kompenzace

Potřebujete znát číslo letu a mít platný palubní lístek, proto je dobré lístek ihned po odbavení raději vyfotit do telefonu. Doporučujeme také vyfotit odletovou a příletovou tabuli s důkazem, že ke zpoždění nebo zrušení letu opravdu došlo. Nechte si také vystavit potvrzení o zpoždění letu. To vám může vystavit letiště, ze kterého odlétáte, i letiště, na které přistáváte. Potvrzení musí obsahovat označení letu, termíny, dobu zpoždění a důvod, proč k němu došlo.

Ověřte si důvod zpoždění

Ověřte si důvod zpoždění letu a případně si jej raději zdokumentujte: Nafoťte stav počasí i to, zda ostatní aerolinky letadla i nadále odbavují. Nárok na odškodnění a kompenzaci vám nevzniká z důvodu nepříznivého počasí, pokud zpoždění způsobí živelná pohroma, dojde-li k omezení letového provozu a v případě stávky. 

Jak odškodnění získat

Předejte letecké společnosti žádost o odškodnění z důvodu zpožděného letu. Přiložte veškeré dokumenty, které dokládají zpoždění, důvod i jeho délku. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje, číslo bankovního účtu a odvolejte se na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004. Dopravce by vám měl odpovědět do 30 dní. Užitečné rady najdete i na zpoždění letu RyanAir.