Alena Králíčková: Život na ulici je těžký, ale jsou i pozitivní příběhy

Kapacita benešovské noclehárny je 14 lůžek
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Lidé životem na ulici ztrácí kompetence a stále více se vyčleňují ze společnosti. I když se klientům podaří najít bydlení a zaměstnanání, řada z nich se po čase vrací. V rozhovoru pro ČtiDoma.cz to řekla ředitelka Pečovatelské služby okresu Benešov Alena Králíčková. Dodala, že se ale najdou i příběhy s dobrým koncem.

Jak probíhala loňská zimní sezóna?

Noclehárna byla jako každoročně v provozu od 1. prosince předchozího roku do 31. března letošního roku. Od začátku prosince do konce března, kdy byla noclehárna v provozu, poskytla službu celkem 48 klientům, z toho dvanácti ženám.

 

Kolik klientů jste na zimní noclehárnu přijali?

Někteří klienti strávili v noclehárně jen několik nocí do doby, než vyřešili svoji situaci, jiní byli téměř stálými klienty. Několik jednotlivců ji využívalo téměř po celou dobu provozu. Nakonec tak benešovská noclehárna poskytla celkem 1305 noclehů.

 

Byla kapacita dostatečná, nebo bylo plno a některé klienty jste nemohli přijmout?

V některých dnech zájem klientů převyšoval kapacitu noclehárny, v tom případě musí být odmítáni. V době silných mrazů funguje režim „teplá židle“.

 

Jak bude probíhat letošní zimní sezóna?

 Provoz noclehárny bude jako každoročně od 1. prosince do konce března. Kapacita zůstává stejná, tj. 14 lůžek. Provozní doba je od 19.00 do 6.30 hod., kdy příjem uživatelů do noclehárny je od 19.00 do 21.00 hod.. Kromě noclehu a možnosti hygieny se dostane klientům i sociálního poradenství směřující zejména k řešení nebo alespoň zmírnění jejich nepříznivé sociální situace. Uživatelům je také poskytnut teplý nápoj a mají možnost zalití donesené, například instantní polévky, horkou vodou.

 

Pro koho je služba určena?

Noclehárna je určena především pro občany z Benešovska a Vlašimska. Klienti si za tuto službu platí, a to 20 Kč za noc.

 

Máte nějaké krizové varianty pro extrémní mrazy nebo velký počet zájemců?

V době silných mrazů, tak jako každoročně, necháváme klienty, kteří přijdou a jsou již nad „kapacitu noclehárny“ přečkat noc v prostorách noclehárny v tzv. režimu „teplá židle“.

 

 

Jak funguje denní centrum?

Nízkoprahové denní centrum (NDC) je další službou pro osoby bez přístřeší, funguje celoročně v pracovní dny. Počet uživatelů centra se ročně pohybuje okolo 100. Poskytuje uživatelům zázemí, kde dostanou jednoduché jídlo, mají možnost hygieny. Také materiální pomoc - ošacení ze sociálního šatníku, který je průběžně doplňován díky darům benešovských občanů.

 

V čem potřebují pomoc?

Od pracovníků se uživatelům dostane pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, konkrétně se nejčastěji pomoc týká obstarání osobních dokladů, evidence na Úřadu práce, zajišťování finančních prostředků (dávek hmotné nouze), finančního poradenství, hledání pracovního uplatnění (zejména brigád), zajištění vhodného ubytování a jeho udržení, znovu navázání kontaktů s rodinou, zajištění lékařské péče či následných sociálních služeb.

 

V čem ještě probíhá s klienty spolupráce?

Uživatelé se zúčastňují i dalších aktivit napomáhajících k sociálnímu začleňování osob cílové skupiny, k nalezení motivace k opuštění dosavadního způsobu života. Jedná se o příležitostné besedy, domácí práce, úklid a práce na zahrádce.

 

Jaký je o služby zájem? 

Zájem uživatelů o sociální službu NDC zůstává srovnatelný s minulými roky. Co se týče noclehárny, od spuštění služby v r. 2012 zaznamenáváme nárůst uživatelů, z toho důvodu byla navyšována kapacita noclehárny z 8 na 14 lůžek.

 

Jaké je složení klientely co se týče věku, pohlaví…?

Věkové složení uživatelů je různé, rozprostřené mezi všechny věkové kategorie, od velmi mladých až po lidi důchodového věku, Samozřejmě většinu tvoří muži, ženy cca 1/5.

 

Co je podle Vás hlavní příčinou situace osob bez přístřeší?

Nelze označit jednu příčinu, proč se člověk ocitne v situaci osoby bez přístřeší, co člověk, to jiný životní příběh. Někdy jsou příčiny v člověku, jindy v jeho blízkém okolí, ale také ve společnosti.

 

Jak situaci a pomáháte řešit?

Práce s cílovou skupinou osob bez přístřeší je velice těžká. Životem „na ulici“ tito lidé ztrácí kompetence, čím dál více se vyčleňují z běžné společnosti, ztrácí motivaci, ochotu, chuť a také schopnost svůj život změnit. V práci se dostavují většinou malé úspěchy, to když si uživatel najde brigádu, dokáže si vyřídit svoje záležitosti, udrží si ubytovnu. Bohužel někteří klienti, i když se zprvu zdá, že se dostávají do normálního života, získají ubytovnu, mají brigádu nebo i zaměstnání, nevydrží, a za čas se k nám vrací.

 

Můžete nám prozradit příběh některého z Vašich klientů?

Jsou i pozitivní příběhy. Jako třeba příběh paní důchodového věku, která po letech života mezi bezdomovci, skončila ve špatném zdravotním stavu, částečně nesoběstačná v noclehárně. Podařilo se zajistit zdravotní péči a nakonec pomoci najít i trvalé ubytování a pomoc terénní sociální služby.

 

 Jak dlouho centrum pro osoby bez přístřeší v Benešově funguje a jak je financováno?

Služby sociální prevence fungují v Benešově od roku 2012. Noclehárna je financována z příspěvku města Benešov a Vlašim a z menší části ze státní dotace na poskytování sociálních služeb. NDC financováno ze státní dotace na poskytování sociálních služeb, z Individuálního projektu Středočeského kraje a také z příspěvku města Benešova.

 

Jaké jsou plány do budoucna?

Do budoucna by při řešení situace našich klientů pomohlo vytvoření systému prostupného bydlení, kdy by naši uživatelé s pomocí sociálních pracovníků postupně získávali kompetence k samostatnému bydlení a k návratu do běžného života. Azylový dům by byl prvním krokem na této cestě.

 

Jak mohou obyvatelé bezdomovcům pomoci?

Vztah společnosti k osobám bez přístřeší je různý. Setkáváme se vesměs s pozitivními reakcemi, kdy nám nejen občané nosí oblečení a obuv pro sociální šatník, ale setkáváme se i s podporou ze strany firem.

 

Kolik máte zaměstnanců?

Během roku se o tuto cílovou skupinu starají stabilně 3 pracovníci, v zimním období se pracovní kolektiv rozrůstá s ohledem na fungování noclehárny.

 

Máte dobrovolníky?

V letošním roce jsme poprvé využili i spolupráce s dobrovolnicí, která v NDC zejména pomáhala s pořádáním aktivizačních činností pro uživatele.

 

Spolupracujete s dalšími sociálními organizacemi v regionu nebo na celostátní úrovni?

Za dobu trvání těchto služeb se nám podařilo navázat spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi, spolupracujeme s městem Benešov, byla nastavena spolupráce s Úřadem práce v Benešově, a s dalšími poskytovateli sociálních služeb. Od letošního roku nově spolupracujeme s Potravinovou bankou Praha, kdy díky jejím darům přilepšujeme uživatelům potravinovými balíčky. 


Životní styl

Hobby