Poslanec Miloš Babiš pomáhá. Spolupráci s radními v Mnichovicích však nezmiňuje...

Mnichovice
 

Poslancovat Miloše Babiše baví. Rád pomáhá řešit problémy v bezprostředním okolí své obce. Jen o spolupráci s místními zastupiteli mlčí. 

Jaké jsou vaše poslanecké aktivity v regionu?

Každé pondělí máme vyhrazený čas pro veřejnost, obracejí se na mne lidé s nejrůznějšími problémy, které daleko přesahují rámec problematiky, za kterou jsem zodpovědný. Řešíme problematiku například školství nebo sousedských vztahů, dopravy, bezpečnosti. Nelze říct, že když jsem ve Výboru pro životní prostředí a Zemědělském výboru, že bych byl omezen pouze touto problematikou. Myslím si, že práce poslanců je zajímavá a různorodá. Aby starostové obcí a také občané o mé práci a aktivitách věděli, vydávám čtvrtletník Slovo poslance.

Kde je Slovo poslance distribuováno?

V Mnichovicích a obcích kolem Mnichovic, Mirošovicích, Hrusicích, Klokočné. Prostě v bezprostředním okolí Mnichovic.

V současné době se angažujete při vyjednávání opravy silnice Mnichovice - Mirošovice....

Ano, obrátili se na mne obyvatelé Hrusic, Mirošovic a Mnichovic, kteří přinesli podepsanou petici (Petice proti intenzitě provozu na silnici 508 mezi Mirošovicemi a Mnichovicemi, adresát petice Obecní úřad Hrusice, podáno 11.9. 2014) a požádali mne, abych jim byl nápomocen a řešil bezpečnost této komunikace. V nedávné době došlo k dopravní nehodě, při které se vyboural autobus se školními dětmi. Cesta je v dezolátním stavu, špatné krajnice, nebezpečná.

O jak dlouhý úsek silnice se jedná?

Jde o dva a půl kilometrový úsek silnice, která je spojnicí mezi Mnichovicemi a Mirošovicemi.

Zastupitelé Mnichovic se obávají, že plánovaným rozšířením komunikace dojde k vykácení tří set šedesáti vzrostlých stromů...

Je zbytečné předjímat, jsou navrženy dvě varianty. V jedné z nich je navržená cyklostezka podél silnice přimknuta ke komunikaci. Ve druhé variantě bude cyklostezka kopírovat komunikaci, ale bude od komunikace ve vzdálenosti asi pěti metrů. Je na občanech, aby rozhodli, jakou variantu zvolí.

Jakým způsobem budou občané rozhodovat, která varianta bude vybrána?

Podél cesty jsou pozemky ve vlastnictví soukromých osob a každá z variant vyžaduje jiný zábor půdy, tudíž občané se rozhodnou o jedné z nich.

Jak budou občané rozhodovat?

To nevím, není to můj majetek, tudíž nemohu předvídat, jak se budou občané rozhodovat.

(Silnice jsou majetkem Krajského úřadu, který by o platné variantě měl rozhodovat - poz. red.)

Jedním z podnětů, s kterými za vámi přišli občané, byl podnět k prošetření znečištění potoka pod Šibeničním vrchem....

Majitel parcely sousedící s areálem Šibeničního vrchu, pan Tykal, dal podnět k prošetření znečištění potoka, přišel za mnou a já jsem mu poradil, jak by se tato záležitost měla řešit. Pan Tykal obeznámil Českou inspekci životního prostředí, která tuto záležitost řeší.

Přečtěte si příběh šikanovaného podnikatele, který provozuje areál Šibeniční vrch. Během několika měsíců na něj přišlo 26 různých kontrol.

Takže to byla iniciativa pana Tykala, který obeznámil dotčené orgány?

V zásadě ano.

Vy sám jste pro to nic neudělal?

Ale určitě, samozřejmě. Jsem poslanec a naslouchám. Tak jsem ukázal cestu, jak by se to mělo pragmaticky řešit.

Problémem znečištěného potoka byla instalace nové čistírny odpadních vod, která byla nefunkční. Provozovatel závadu řešil s dodavatelem a také Vodoprávním úřadem Říčany. Zaujalo mne, že od října loňského roku probíhala kontrolní řízení, kterých bylo dle vyjádření nájemce objektu na Šibeničním vrchu dvacet šest. Připadá mi to jako velké množství. Znamená to, že každý týden přišla kontrola z jiného úřadu. Nájemci hodnotí toto permanentní kontrolování jako přehnané. Nakonec ale žádná z institucí, které kontrolovaly provozovnu, nezahájila s kontrolovaným subjektem správní řízení. Co k tomu můžete říct?

Zeptejte se dotčených orgánů, které kontroly prováděly, ať vám k tomu podají nějaké vysvětlení. To by bylo správné. Ať vám řeknou, co zjistily.

Žádné správní řízení ale nebylo zahájeno, i když kontrol bylo velké množství...

To se musíte zeptat těch orgánů, které tam chodily, co tam našly.....

Jaké další záležitosti řešíte v regionu? Spolupracujete s místním zastupitelstvem v Mnichovicích a  okolních obcí?

Samozřejmě. Spolupracuji  například s obcí Senohraby. Zde se zastupitelé dvacet let snažili přeložit nebezpečný kabel, který byl veden potokem Mnichovka. Po mé intervenci na ČEZ bylo vše zařízeno. Se starostou obce Kunice jsme řešili nedostatečnou kapacitu školy. Pomohl jsem zajistit vrácení budovy patřící Středočeskému kraji zpět obci Kunice. Také pořádám semináře pro starosty ze Středočeského kraji. Nedávno byl na městském úřadě v Říčanech seminář na téma školství, suburbanizace a rozvoj školství ve Středočeském kraji. Na seminář jsem pozval zástupce z ministerstva školství a ministerstva financí. Měli jsme pozváno sto starostů, semináře se jich zúčastnilo dvacet. Další seminář byl na téma územní plánování, snažím se dělat pro starosty osvětu, která je důležitá. V obci Čerčany pomáháme se záměrem výstavby rozhledny. Jezdím po obcích, mluvím se starosty, snažím se pomoci lidem.

V roce 2014 vás starostka Mnichovic požádala o součinnost při získání dotace na dostavbu a výstavbu škol. Jednalo se o aktivitu skupiny starostů, kteří se snažili, aby se v Poslanecké sněmovně řešilo téma nedostatečné kapacity škol v regionu kolem Prahy. Vy jste přislíbil jednání s lidmi z rozpočtového výboru, které se nakonec neuskutečnilo. Proč?

Když si přečtete články ve sdělovacích prostředcích z tohoto období, tam se dozvíte vše. Já se k tomu nechci vracet, protože si myslím, že to není na pořadu dne.

 

Tématu výměny přímluvy za dotace výměnou za vložení vlastních pozemků do zastavitelného území se věnovaly následující texty:

Průšvih Babišova jmenovce: Střet zájmů! Slíbil městu dotace, ale prý ne zadarmo

Seženu dotaci na školu, vy mi změníte pozemek

Klíčová slova: