Devět let leštili úřední kliky. Teď konečně dostali peníze na školy a příští rok se začne stavět

Noví žáci se už nebudou muset mačkat v nevyhovujích prostorech
 

Problém chybějících míst v základních školách v regionech Praha-východ a Praha-západ se starostové měst a obcí snažili řešit od roku 2008. 

Až po dlouhých devíti letech mravenčí práce a společného úsilí se konečně v nejvíce exponovaných obcích a městech dočkali. Vláda schválila dotační program na výstavbu škol v osmi obcích a dvou městských částech Prahy. Jedná se o města Jesenice, Říčany, Rudnou, Čelákovice, obec Jenštejn, Ondřejov, Úvaly a Psáry. Z městských částí dostanou dotaci na školu Praha-Řeporyje a Čakovice.

Deset nových škol
"Vláda schválila financování škol v režimu 70 ku 30, to znamená, že 70 procent prostředků půjde z dotace a 30 procent z vlastních prostředků obcí. Pro svazkové obce (jedná se o svazek obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn) bylo schváleno financování 85 ku 15, tedy 85 procent prostředků na výstavbu školy bude pokryto z dotace a 15 procent budou obce hradit ze svého," konstatuje starosta Psár Milan Vácha, který se v prosazování dotace na výstavbu škol v rámci Svazu měst a obcí angažuje již několik let.
"Pro menší obce je financování třicetiprocentní částky velice náročné. Možná však pomůže program vypsaný Státním fondem životního prostředí," konstatuje Vácha, podle nějž došlo při jednání na ministerstvu díky schopným úřednicím k propojení ministerstva školství a Státního fondu životního prostředí, který je schopen poskytnout dotaci na nízkoenergetické (pasivní) budovy. Potom by potřebné množství peněz ze strany obcí kleslo.

Jsou obce na čerpání prostředků připraveny?
Psárští jsou podle Milana Váchy nachystáni provést potřebné změny v již připravené dokumentaci ke stavebnímu povolení a zažádat navíc o dotaci na výstavbu nízkoenergetické budovy. Podobně už své projekty upravují další obce.

"V současné době probíhá aktualizace projektové dokumentace, následovat bude výběr zhotovitele. Celková investice na školu bude 150 milionů korun a kapacita školy se navýší na 1 500 žáků," uvedl starosta Čelákovic Josef Pátek. Zbylých 30 procent nákladů město uhradí ze svého rozpočtu. "Nemáme v plánu úvěr ani prodej majetku," dodal Pátek.

Už příští rok by mohli začít stavět i v Rudné. "Máme vydané stavební povolení, ovšem začátek stavby se bude odvíjet od postupu ministerstva školství. Pokud vše půjde podle plánu, chceme začít stavět v roce 2017 co nejdříve," konstatuje Lubomír Kocman, starosta Rudné. Město počítá s investicí v řádech nižších stamilionů korun. Kapacita školy se bude zvyšovat ze současných zhruba 800 žáků až na přibližně 1000 žáků, ovšem zároveň s tím vznikne nová jídelna. Ta stará má v současnosti pouze 80 míst. Přibude i zázemí pro žáky a učitele a tělocvična. "Spoluúčast budeme hradit zčásti z vlastních zdrojů, zčásti z úvěru a doufám, že se podaří získat ještě další dotační prostředky," doplňuje starosta.

Svazková škola vyjde obce levněji
Předseda Svazku Přezletice, Podolanka, Jenštejn Jan Macourek uvádí, že Svazek má podanou žádost o Územní rozhodnutí. "Souběžně je projektována dokumentace pro stavební povolení, kterou podáváme na stavební úřad na přelomu let 2016 až 2017. Výběrové řízení smí být vypsáno až po zpracování územního rozhodnutí, poté bude kontrolováno expertní komisí ministerstva školství. Předpokládáme, že bychom mohli mít soutěž uzavřenou v polovině roku 2017 a obratem začneme stavět," dodává Jan Macourek.

Výstavba svazkové školy je plánována do dvou etap. V první dojde k postavení stravovacího úseku a bloku o kapacitě 270 žáků, ve druhé etapě dalšího bloku o kapacitě 270 žáků. Investice pro obě etapy se pohybuje v částce okolo 250 milionů korun. Příspěvek svazku činí 15 procent, peníze budou hrazeny z vlastních úspor a pravděpodobně úvěrem.