Zlenice – hrad královské spravedlnosti

Zpevňování zdiva
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Kolem Prahy se nachází mnoho obcí a měst, ale ne všechna se mohou pochlubit takovými zajímavostmi, jakými jsou bývalá sídla osob s velkou pravomocí. Jedním z těchto míst je hrad Zlenice v blízkosti Senohrab.

Zůstala jen zřícenina

Hrad, lidově nazývaný Hláska, vznikl na přelomu 13. a 14. století a jeho název je odvozen od jména Oldřicha ze Zlenic. Stavba nabyla na důležitosti v roce 1377. Zlenice se staly tzv. královským panstvím a sídlil zde Ondřej z Dubé, v letech 1361 - 1394 nejvyšší sudí království českého. Nezastával pouze tuto funkci, určitou dobu byl též popravcem Kouřimského kraje. Nad zločinci měl mimo jiné i hrdelní pravomoc a zodpovídal se přímo králi.

Hrad byl za tzv. poděbradských válek (1463-1465) dobyt a záměrně pobořen. Od této doby je z něho pouhá zřícenina.

 

Památkáři se nevzdávají

Mohlo by se zdát, že současný stav památky odpovídá pochmurné minulosti hradu a v dnešní době již nebude dost vůle ani finančních prostředků na jeho obnovu. To je naštěstí velký omyl. Od roku 1996 je celý areál v péči Sdružení pro ochranu kulturního dědictví - Zlenice, které je nástupnickou organizací Nadace Zlenice. Práce sice neprobíhají závratným tempem, ale přece jenom postupují vpřed. V roce 2010 došlo k vypracování studie na záchranu památky, proběhly první zajišťovací akce a o rok později byly již ukončeny práce zabezpečující statiku brány jádra hradu. V dalším roce provedli archeologové rozsáhlý průzkum v prostoru Velké věže. Po jeho skončení následovalo její zajištění a práce na rekonstrukci pokračovaly. Tyto skutečnosti dávají naději, že trosky hradu, jenž je spojený s osobností „s hrdelní pravomocí“, budou zachovány i pro budoucnost.

 

Kolem hradu Zlenice se rozkládá atraktivní krajina, v níž leží obec Senohraby. Samotná obec má kolem 1200 obyvatel a její umístění v blízkosti Prahy ji předurčilo stát se vyhledávaným cílem výletníků z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Hobby