Nejsme gauneři, chceme se s Dobřejovickými domluvit

Stavby kolem Dobřejovic rostou
Zobrazit fotogalerii (2)
 

říká Jakub Andrle, výkonný ředitel společnosti CBE Development a. s., která je manažerem výstavby komerční zóny v Čestlicích. Součástí územního plánu byla zóna již od roku 1994.

Jak to začalo

Komerční zóna Čestlice - Průhonice začala vznikat již před více než deseti lety.
"Na počátku, při zrodu podnikatelského záměru, jsme jednali se všemi starosty, jejichž obcí se výstavba měla nějakým způsobem dotknout, a jednali jsme i s tehdejší starostkou obce Dobřejovice. Ta nám sdělila, že obec řeší jiné problémy, navíc je za kopcem, a neviděla ve stavbě areálu problém. Jednání s obcemi jsme vedli na úplném počátku projektu, tak aby bylo možné jejich názory do projektu zanést," říká Jakub Andrle. V průběhu přípravy stavby se situace v Dobřejovicích změnila, do vedení přišli noví lidé s jinými názory. Přáli si změny v projektu, chtěli, aby se nestavělo. V té době však již byla vydána řada povolení, bylo obtížnější řešit námitky a změny, které nové vedení Dobřejovic žádalo.

Co si Dobřejovičtí nepřejí

Obec Dobřejovice si nepřeje výstavbu a další rozšiřování komerční zóny ve svém okolí. To také její vedení před volbami slíbilo svým občanům.
http://Dobřejovice: Další komerční areály kolem obce nechceme (24980)
"V okamžiku, kdy má projekt stavební povolení, smlouvu se stavební firmou a začínáte s realizací, je těžké něco měnit, znovu povolovat, vracet se několik let zpět, vysvětluje ředitel CBE. "Na jednom zastupitelstvu jsme slyšeli: Nepřipojujte se na Exit 8! Ale to je exit, který jsme spolufinancovali a připravovali spolu s ředitelstvím silnic a dálnic, aby ho mohla využívat nejen komerční zóna, ale i občané Dobřejovic." Zástupce developerské firmy říká, že se jednání s obcí snažili vyvolávat, ale nakonec vše skončilo v patové situaci. Příspěvek deset milionů korun, který byla ochotna firma obci dát na vyřešení dopravní situace v obci, aby se přijíždějící zákazníci obci vyhnuli a zvolili raději vjezd do zóny z dálnice, obec odmítla s tím, že mají dopravní řešení v obci již vyřešené. Námitky týkající se zvýšení dopravy přes okolní obce developer vyvrací. Aby projekt mohl vzniknout, muselo dojít k vyprojektování takového dopravního řešení, které bude odpovídat zákonným normám a bude vhodné i pro okolní obce. Byly vypracovány dopravní studie, doprava je řešena i ve schvalovacím procesu EIA (posouzení vlivu projektu na životní prostředí).

Lépe informovat

Developer chce spustit o projektu informační web s názvem www.ozprahajih.cz, který by okolní obce a jejich obyvatele podrobněji zasvětil do projektu a průběhu výstavby. V areálu je naplánována kromě výstavby obchodů i rozsáhlá výsadba zeleně.
"Často se dělají závěry na základě subjektivních pocitů, lidé mají různé obavy. Pokud budou občané moci nahlédnout do dokumentů na webu, zjistí, že jejich obavy nejsou na místě." Developer slibuje i webový komunikační kanál pro přímou komunikaci občanů s developerem. Ředitel Andrle si rovněž myslí, že lidé přijíždějící do obchodů využijí spíše rychlejšího příjezdu po okruhu a dálnici než přes Dobřejovice, kde jsou zpomalovací pásy, měřiče rychlosti a další prvky znesnadňují průjezd.  Na základě námitek obce developer upravuje i dopravní obslužnost uvnitř komerčního areálu. Po úpravě původního řešení bude možné ze zóny vyjíždět i v místě na opačném konci areálu, kde byl předtím projektován pouze vjezd. I kvůli takovýmto informacím vidí zprovoznění informačního webu jako přínosné.
"Pokud jde o vynětí pozemků z půdního fondu, které bylo obcí napadeno, došlo kvůli nejednotným podkladům státní správy k nesprávnému zatřídění pozemků. Krajský úřad tuto situaci napravil a mohla být vydána nová souhlasná stanoviska," vysvětluje.

Co bude dál?

"Z naší strany žádný boj nevedeme, o potřebách obce chceme nadále jednat," konstatuje Jakub Andrle. Chceme svůj projekt dokončit. S panem starostou jsme měli schůzku, na které jsme se dotazovali, zda obec něco nepotřebuje. Bylo nám sděleno, že nic. Pouze si náš projekt nepřeje. Poté, co nám pan starosta předložil svůj volební program, pochopili jsme, že má od občanů mandát na to, aby projektům výstavby komerčních areálů bránil, a že nemá na výběr. Požádali jsme jej, zda bychom prostřednictvím obce mohli komunikovat s veřejností. Pan starosta nám sdělil, že přímé komunikaci s občany bránit nebude. Tuto komunikaci připravujeme a bude součástí informačního webu.

Resumé

Na jedné straně developer, který chce dokončit komerční projekt. Nabízí obci finanční obnos na její rozvoj, po připomínkách vylepšuje řešení výjezdu na dálnici D1 a k exitu D8, přidává další výjezd z komerčního areálu. Může obec vybavit retardéry a jinými prostředky, které přespolním znepříjemní průjezd obcí. Také ale posílá obci nepříjemné dopisy. Upozorňuje v nich, že v souvislosti s průtahy způsobenými opakovaně zamítanými odvoláními Dobřejovických výrazně vzrůstají náklady na realizaci projektu a že vzniklou vysokou škodu bude nucen z pozice řádného hospodáře zřejmě vymáhat. Neobvyklé průtahy mají také negativní vliv na postoj financující banky k projektu, která uvažuje o předčasném zpoplatnění poskytnutého úvěru. Konstatuje, že konkrétní odezvu na dotazy, co by obec potřebovala, nikdy nedostal. Přiznává, že o projektu nedostatečně informoval. Řešení vidí v připravovaných webových stránkách.

Druhá strana, obec a její vedení, připomínkuje průběh řízení. Obec dokázala vyjednat pro občany dopravní vylepšení a snížení velikosti staveb. Otázkou je, zda může výstavbě komerčního areálu zcela zabránit. Zatím využívá všechny zákonné možnosti stavebního řízení, kterými dle developera brzdí výstavbu projektu.

Obě strany považují jednání protistrany za šikanózní. Obě strany utrácejí peníze za právníky.
Dokáže obec výstavbě zabránit, jak slíbila před volbami svým občanům? Pokud developer dodrží všechny zákonné podmínky, stavební řízení proběhne a projekt nakonec zřejmě přes obstrukce Dobřejovických dokončí. Vedení obce v současnosti s developerem jednat nechce. Co nakonec občané Dobřejovic získají a co ztratí?