Alzheimer – u vážné nemoci je potřeba, aby zůstala zachována lidská důstojnost

domov důchodců Mělník
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Víte, že tento týden probíhal „Týden paměti“? Akce běžela v mělnickém Centru seniorů. Veřejnosti měla přiblížit například to, jak se senioři cítí.
 

Týden paměti byl zaměřen na osvětu Alzheimerovy nemoci. Jednou z nejčastějších příčin demence je právě tato choroba. „Demence je veřejností přijímána jako jakési tabu, často je též spojována s předsudky a obavami. V podstatě se nedostáváme k tomu, aby se veřejnost dozvěděla, jak vlastně probíhá. Nemoc neumíme zcela vyléčit, umíme zpomalit její vývoj pomocí nejrůznějších technik a kognitiv,“ říká Jana Hostáková, vedoucí pečovatelského úseku a sociální práce. „U nás v domově máme 66 seniorů s touto nemocí na čtyřech odděleních, kterým říkáme Vážka. Ta je symbolem tohoto onemocnění,“ pokračuje Hostáková.

Alzheimerova nemoc (AN) narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. (alzheimer.cz)

V pondělí v mělnickém kulturním domě proběhla v rámci Týdne paměti osvěta pro studenty středních škol. Šlo o přednášku, zkoušku speciálního gerontologického obleku a trénování paměti. Studenti si mohli vyzkoušet to, jak se cítí senior. „Na uších měli sluchátka, která se používají při střelbách, dále měli speciální brýle na zhoršení viditelnosti. Dostali závaží na ruce i nohy, rukavice pro omezení jemné motoriky a vestu. V obleku si mohli vyzkoušet, jak obtížné je stravování, jak nepříjemné je, když někdo na vás pospíchá a podobně,“ říká Hostáková. Situace měla ukázat, jaký je běžný den seniora a s jakými obtížemi se musí denně vyrovnat. Za odměnu byl pro posluchače připravený koncert sboru Cesmína. Šlo o velmi emotivní záležitost, ve sboru jsou totiž pouze senioři z  Centra seniorů Mělník.

Studenti už během akce dávali kladné ohlasy především na gerontologický oblek. O ten byl velký zájem, děti si jej chtěly zkoušet především na schodech. Večer bylo pro zaměstnance, ale i veřejnost připraveno promítání filmu „Pořád jsem to já“. Ten na základě skutečné události ukazuje, jak probíhá Alzheimerova choroba.

Stále jsem to já
Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující. (csfd.cz)

 

Pondělí bylo jedním z nejnáročnějších dnů týdne. Další dny se nesly ve znamení mnoha přednášek a terapií. Například felinoterapie, léčba pomocí kočky,  která je poslední dobou velmi oblíbená. Ve čtvrtek následoval koncert Violy Olomouc a canisterapie – terapie se psem.

Poslední akce proběhla v pátek, kdy senioři z domova společně se svými rodinnými příslušníky a pracovníky zařízení vyjeli do Zooparku Zelčín. Vedle všech aktivit probíhala i sbírka, která pomůže všem klientům trpícím Alzheimerovou chorobou.

Čím víc člověk stárne, tím vyšší je možnost onemocnění Alzheimerem, bohužel v dnešní době se spodní hranice posouvá, a tak jí může onemocnět i člověk, kterému je například 50 let. Obvykle se vyskytuje u lidí nad 60 let. Pokud si chcete zkusit speciální test paměti, zajděte za svým ošetřujícím lékařem. V posledních stadiích nemoci se o sebe člověk nedokáže řádně postarat. Centra a domovy, které o lidi s takovou chorobou pečují, ví, co dělají, a postarají se o to, aby dotyční měli všechno a zůstala zachována jejich lidská důstojnost!

AN začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou AN postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stadiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat. (alzheimer.cz)

Celý týden paměti byl pro celý domov velmi náročný. Zapojili se úplně všichni zaměstnanci, kteří v postatě týden „bydleli“ v práci. Pro seniory je velmi důležitý sociální kontakt, ať trpí vážnou nemocí, nebo ne. Všichni potřebují duševní, tělesnou i kulturní aktivitu. Mělnický domov má 250 klientů.
Další akce proběhne v Centru seniorů již za pár dní, v týdnu od 3. září chystají „Týden sociálních služeb“. Ten neproběhne pouze v mělnickém domově, ale i v dalších zařízeních podobného typu po celé republice.


Hobby