Páchnoucí elektrárna a bohatá historie. To je Kozomín

 

Obec Kozomín najdete kousek od Kralup, mají tady elektrárnu, která prý páchne. Obec, ve které dnes žijí necelé tři stovky obyvatel, má bohatou historii.

První písemné zmínky o obci pochází z roku 1400. Kozomín je obec ležící v okrese Mělník. Nejdete jej 6 km východně od města Kralupy nad Vltavou v nadmořské výšce 265 m n. m. Podle posledního sčítání lidu tady žije 268 lidí.

V současné době místním nejvíce vadí elektrárna, která spaluje dřevěnou štěpku. Stěžují si, že páchne a vibrují jim domy. Kde je pravda, v současnosti nejde odhadnout. Elektrárna se zaklíná unikátní technologií a pomocí obci, například zrekonstruovali autobusovou zastávku.

Já jsem se zúčastnila exkurze po elektrárně a nic zvláštního jsem neviděla, ani necítila. Obyčejná fabrika, která z mého pohledu nemůže nikomu vadit. Ale těžko říct, nebydlím tam. Rozhodně ale situaci budu nadále sledovat!

Z minulosti Kozomína
„Sestoupavše z Dřínovské hory putovali jsme stále nížinou, tu a tam mírně zvlněnou. Pokochali jsme se dosyta pohledů na úrodu obilných lánů, luk a řepovišť i na zeleň husté porostliny po březích labských. A jako vítanou změnu pozdravili jsme nad Velkou Vsí vršitou silhouettu téhle kopcovatiny, od Ladví podél Vltavy k severu běžící a od Panenských Břežan patrný vyvýšený slemen příčně k Lobkovicům na Labi vysílající.

Jako práh dělí tento břeh Meziříčsko ve dvě oblasti: v severní nížinu a v jižní planinu, znenáhla k Ladví na jih i ku krabatině přívltavské na západ výše stoupající… Na obchůzce nížinou narazili jsme již u Kojetic a Předboje na tento břeh, jenž pošinuje do nížiny své předhoří u vísky Kopče… pod vrchem vidíme k severu vesničku Netřeby, kol níž běží trať Kralupsko-Neratovické dráhy širým úvalem, jímž se kdysi jako jezerní zátokou labské vody až k Oužicům provalovaly… pod samým vrchem Dřínovským povšimneme si ještě Červené Lhotky… a již obrátíme se k západu na hřbet planiny, po němž táhne se silnice Pražsko-Veltruská. Mineme obec Kozominy, zahradami vroubenou, projdeme Postřižín… a zabočíme do Odolena Vody…“

Těmito slovy uvádí nás do vltavsko-labského Meziříčí v proslulém díle nakladatele J. Otty (svazek XI., 1903) spisovatel Jan Lier. Vylíčené zobrazení pak přetrvává dodnes, pouze je umocněno průmyslovou výstavbou a intenzivním dopravním ruchem, těmito projevy přetechnizované společnosti. Ovšem Kozomín, kterému věnujeme následující skromnou studii, naštěstí i nadále zůstává nevelkou, nenápadnou, avšak zato výraznou oázou pohody a klidu. V kontrastu s nedalekou bizarní romantikou vltavského kaňonu tu pohledy k přepůvabné dominantě Řípu připomínají kolorit Mánesových olejů – anebo v zimě Alšovy perokresby…
Pro celkovou výchozí představu o Kozomíně bude užitečné předeslat nejprve několik věcných údajů. Katastr obce měří 272 hektarů a představuje velmi nepravidelný severojižní útvar s nadmořskou výškou kolem 200 metrů. Geologické podloží krajiny je druhohorní, s několika starohorními spilitickými vyvřelinami (skalky) a čtvrtohorními nánosy převážně černozemních půd. Na zdejším území vyvěrá potok Černávka a protéká tudy Postřižínský potok, které od Úžic společně směřují do Labe. Bezlesý katastr, převážně s polnostmi, je protkán řadou remízků, což předznamenává i charakter flory a fauny. Intravilán obce je dnes tvořen 120 domy, ve kterých žije kolem 260 obyvatel. (www.kozomin.cz)

Nejvzácnější místní památka

Nejcennější památkou v obci je sloup, zvaný sousoší Nejsvětější trojice, případně morový sloup. Pochází z roku 1719, resp. 1721. Podle vyjádření Národního památkového ústavu se však jedná o sloup s Paladiem země české. Předlohou je zlacený reliéf Madony z doby kolem roku 1500, který je uložen ve Staré Boleslavi. V 17. a 18. stol. byl nejuctívanějším mariánským zobrazením v Čechách. Sochařsky byl tento ikonografický typ využit v exteriéru např. v Hostivici nebo Buštěhradu. V Kozomíně stojí vedle sloupu na římse podstavce nad vystupujícími volutami sochy sv. Františka Xaverského a sv. Rocha. Sloup byl zcela zdevastován, v r. 1970 byl zrestaurován poprvé, v r. 2004 pak podruhé, již podle nových postupů. Nyní tvoří dominantu obce společně se zvoničkou, na které je zavěšena kopie zvonu Johann. Originál byl odlit v r. 1842.


Životní styl

Hobby