Velké plány v Radotíně: Další fáze rekultivace spolkne skoro milion

27.10.2016 - 07:30   |  

Další část nábřeží Berounky v Radotíně nechá upravit radotínská radnice. Stavba bude volně navazovat na projekt s názvem Místo u řeky, který byl dokončen v loňském roce. Hotovo by mělo být do konce roku a novinka vyjde na téměř milion korun. 

Část Radotína v okolí řeky Berounky patří ke starému sídelnímu jádru. Přerod takového sídla z obce na městský způsob života provází a vždy provázela i přeměna přirozených břehů na nábřeží. Z toho důvodu přistoupila Městská část Praha 16 k rekultivaci dalšího návazného prostoru Místa u řeky.

Cílem této rekonstrukce je podpořit vztah obyvatel k vodě, rozšířit možnosti pasivní rekreace a přivést je až na samý okraj vody. „Řeka je nedílnou součástí našeho života v Radotíně a dnes nemáme skoro ani možnost se k řece dostat, přijít k ní, ač tu trávíme svůj čas. To bychom rádi napravili. Myšlenka postupné úpravy břehů Berounky vznikla už při dokončení první studie projektu Místa u řeky. Až budou vyřešeny se Státním pozemkovým úřadem majetkové problémy v prostoru bývalého zahradnictví, budeme pokračovat další etapou - proti proudu řeky směrem k biotopu," tvrdí zástupce starosty Miroslav Knotek.

Právě přístup k vodě bude nově řešen jako víceúrovňová terasa, která ve vyšší úrovni začne od zálivu s lavičkou na cyklostezce, pokračuje přes schodiště a sedací schody k terase v nižší úrovni a přechází na přírodně řešenou cestu s výškovými stupni (vedoucí na nově zpevněný okraj břehu). Na záliv navazuje konstrukce ocelové terasy opláštěné hoblovanými prkny. 

Objekt terasy o velikosti přibližně 8x4,5 metru bude osazen nad starým objektem betonové břehové navigace, který již dávno neplní svůj účel a je nevzhledný, a tím ho částečně zakryje. Dominantním motivem bude i cesta s dvanácti žulovými kameny nepravidelného tvaru, které umožní přímý vstup k řece, případně rovnou do řeky. Místo, které se nachází za lávkou přes Radotínský potok, je navrženo jako pobytová sečená louka s lavičkou. 

V současné době se břeh čistí od náletových dřevin, a to od bistra "U Ondřeje" až k místům, kde se Radotínský potok vlévá do Berounky. Celý projekt doprovodí informační tabule věnované historii řeky Berounky, radotínskému přívozu a povodním.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru