Stále žádné řešení: Smutný příběh slaného pramenu ve Slaném

Slánské náměstí
  |  

Slaný pramen a jeho rekonstrukce je tématem ve Slaném už příliš dlouho. Vzhledem k jeho významu by se už mělo něco konečně vymyslet. Víte, že k tomuto pramenu se váže dokonce pojmenování města Slaný? 

Slaný už řadu let řeší, jak se vypořádat s pramenem, díky kterému získalo město své jméno. Současná podoba pramene je tristní. V roce 2013 se uskutečnilo veřejné projednávání variant architektonických návrhů na úpravu Slánského pramene. 

Byli osloveni mladí architekti Lucie Chytilová a Ivo Pavlík z ateliéru CityUpgrade, kteří předložili několik návrhů. Vybrány byly tři varianty, o kterých bude nyní vedení města diskutovat s občany. Všechny 3 varianty revitalizace pramene souvisí se Slánskou horou, z jejíhož nitra pramen vyvěrá. Proto je pramen vizuálně s horou propojen pomocí skály – cestičky z čedičových kamenů stejných jako hora sama. Jenže od té doby se toho moc nestalo, návrhy nebyly přijaty. 

Uplynynulo několik let a a město ušetřilo na obnovu pramene 400 tisíc korun. Městu by se hodila nějaká dotace nebo veřejná sbírka. Jenže udělat veřejnou sbírku není úplně jednoduché. Každopádně je tady jistá výzva pro obyvatele Slaného. Složí se na to, aby je jejich pramen reprezentoval tak, jak má?

Jak vzniklo město Slaný 
Legenda o vzniku Slaného se váže až k počátkům zakládání české vlasti praotcem Čechem. Když totiž tento lid došel do naší budoucí země, viděl úrodnou krajinu, lesy oplývající zvěří a vody plné ryb. Bylo jasné, že tady bude vše potřebné. Kromě jedné věci. Chyběla tady sůl. Sůl se musela kupovat od cizích obchodníků.

Na slaný pramen měl narazit syn Přemysla Nezamysl při honu, když dostal on a jeho družina žízeň. Na kopci našli pramen a honem pili vodu. Jenže co to? Ta voda nějak divně chutná. Podívali se po sobě s úžasem. Vždyť ta voda je slaná! A to hodně slaná! Zmocnila se jich radost. Taková vzácnost! Všechno, všechno má naše země, dokonce i slanou vodu.

Vodu odpařovali a na dně nádoby zůstala sůl, tak se kolem slaného pramene usadili lidé, kteří se živili výrobou soli ze slané vody. Říkalo se jim slanci nebo solnaři. Následovaly boje o vzácnou sůl mezi solnaři a Lučany. Pak přišly zlé časy a voda mizela a i sůl z pramene byla najednou pryč. Za dvanáct let se objevil jiný slaný pramen, nedaleko města Bíliny. 

Byl ještě slanější než původní Slaný pramen. Slanci se přestěhovali k Bílině, jenže i tam soli ubývalo, až zmizela úplně. Osadě, která vznikla u Slaného pramene, zůstalo jméno Slaný a hora, z jejíhož úpatí pramen vytéká, nese název Slánská hora. Přijdete-li do Slaného, zastavte se u něho. Najdete ho v Nezamyslově ulici.