Kraj se otáčí jako korouhvička. Národní park Křivoklátsko prý nebude

 

Čert aby se v tom vyznal! I kdyby se všechny síly pekelné spojily, stejně by z toho kroucení hlavou měly pořádnou bolest za krkem. Vedení Středočeského kraje je v některých svých názorech jako kourouhev, která plápolá ve větru. Jednou říká to, podruhé zase ono. Záleží, kdo zrovna vládne. Co se týká možného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, tak z toho prý nic nebude. 

Na území v západním okraji Středočeského kraje, zhruba nějakých třicet kilometrů od Prahy, leží překrásný kus země. Není náhodou, že tam byla v roce 1978 vyhlášena chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. Pokud jste se tam někdy procházeli a kochali se například krásou údolí, kterým protéká řeka Berounka, nebo nejvyšším vrcholem Těchovínem, dobře víte, o čem to je. 

Už několik let se však spřádají myšlenky udělat z CHKO Národní park Křivoklátsko. Nutno říct, že hlavním aktérem v této selance byl bývalý krajský hejtman Miloš Petera. Těžko říct, jaké pohnutky ho vedly k tomu, aby prosazoval něco, s čím nesouhlasilo Ministerstvo životního prostředí ani místní obyvatelé. 

Kam vítr, tam plášť

Současné vedení kraje už totiž zastává diametrálně odlišný názor. "Můj postoj, a dovoluji si tvrdit, že i postoj dalších radních, vychází ze stanoviska obcí Křivoklátska i z vlastních zkušeností a výstupů z jednání s odborníky a příslušnými institucemi. Domnívám se, že současný stav ochrany přírody na Křivoklátsku je dostatečný," má jasno radní pro oblast zemědělství a životního prostředí Ivo Šanc.

Jeho odpůrci ale tvrdí, že dříve nebo později přijde doba, kdy dojde k ničení současné CHKO. Je potřeba zasáhnout dřív, než někdo začne například s těžbou dřeva nebo jinými podnikatelskými aktivitami. "Postoj obcí na Křivoklátsku je většinově nakloněn stávajícímu přístupu k ochraně přírody a lesa. Ukazuje se, že hospodaření stávajících vlastníků lesa i působení Lesnického parku společně s příslušnou národní legislativou a působením kontrolních orgánů včetně krajského úřadu dává dostatečnou záruku zachování i obnovy přírodního dědictví Křivoklátska," argumentuje radní.  

Odolají mocné lobby?

Středočeský kraj, ministerstvo životního prostředí i Agentura pro ochranu přírody a krajiny mají k věci totožný přístup. Myšlenku národního parku svorně odmítají. Podle Šance je dostatečná záruka trvale udržitelného hospodaření i odpovídající formy a míry ochrany přírodního dědictví Křivoklátska ze strany Lesů ČR i Lesnického parku Křivoklátsko.

Přechod na "vyšší stupeň ochrany" se řeší od roku 2008. Hlavním cílem je zachování výjimečně rozsáhlých listnatých lesních celků.

Argument rozvoje cestovního ruchu, který je někdy v souvislosti s případným zřízením národního parku zmiňován, také odmítá. "Pokládám ho za ne úplně šťastný ve vztahu k ochraně přírodních hodnot. Pokud jde o „osvětu“ a přesvědčení místních obyvatel, tak tu bych doporučoval zaměřit nikoli na jednostrannou propagaci zřízení národního parku, ale obecně na ochranu přírodních hodnot a udržitelný způsob hospodaření v lese."

Zdá se tedy, že alespoň pro tuto chvíli se žádný Národní park Křivoklátsko zřizovat nebude. Na druhou stranu už se nejednou stalo, že se názory jednotlivých osob, ale i celých organizací doslova během několika málo týdnů totálně změnily. Lobby byznysmanů a těch, kteří si chtějí přijít k majetku, je někdy mocnější než logická úvaha. Snad to nebude tento případ...