Participativní rozpočet: Některé obce nechávají o investicích rozhodnout veřejnost

 

Obyvatelé Prahy 5 a místní spolky mohou od 1. dubna posílat návrhy projektů, které by mohly být realizované v rámci prvního participačního rozpočtu této městské části. Rozděleno bude pět milionů korun. Jaké jsou vlastně výhody takového kroku? V první řadě jde o to, že o "svých" penězích rozhodují sami lidé. 

Městská část Praha 5 se pro rok 2017 rozhodla pilotně připojit k dalším obcím České republiky, které si osvojily myšlenku participativního rozpočtování jako inovativního nástroje přímé demokracie. "Od 1. dubna nám lidé mohou posílat návrhy na investiční projekty, a to až do poloviny května. Návrhy posoudíme, nad vybranými povedeme s občany diskusi a následně proběhne veřejná volba," říká zástupce starosty Martin Slabý.

Podle něj je to ideální forma, jak lidem nabídnout možnost podílet se na rozvoji jejich městské části. "Projekty se budou realizovat ještě letos, případně v roce 2018." Praha 5 na participativní rozpočet vyhradila částku pěti milionů korun s tím, že na jeden investiční projekt je vyhrazen maximálně milion korun. "Ve finále tak můžeme mít pět velkých projektů nebo řadu drobných. O výběru si ovšem rozhodnou sami lidé," dodává místostarosta.

Vše prý bude průhledné a jasné

Návrhy na investiční projekt mohou být podávány v tematickém rámci: veřejný prostor, sportoviště, volnočasové investiční prvky, zeleň, odpady. Projekt musí být realizován na území městské části či na pozemcích hlavního města Prahy, svěřených do správy MČ Praha 5. Návrhy může předkládat občan nebo spolek, který má bydliště, respektive sídlo, v Praze 5.

Do projektu se zapojila například i městská část Horní Počernice. Zastupitelstvo schválilo částku 1 000 000 korun na realizaci projektů investičního charakteru.

Minimální věk navrhovatele je stanoven na 18 let s tím, že návrh na projekt podává spolu s dalšími min. pěti podporovateli. "Navrhovatel musí zároveň počítat s tím, že ve spolupráci s koordinátorem participativního rozpočtu bude svůj návrh projektu prezentovat na veřejném setkání," doplňuje Martin Slabý.

Podle časového harmonogramu, který je uveden na participativnirozpocet.praha5.cz, se do poloviny května budou přijímat návrhy, na přelomu srpna a září proběhne prezentace realizovatelných návrhů navrhovateli, následovat bude volba projektů občany. Zveřejnění výsledků hlasování se předpokládá během října.

Proces participativního rozpočtování mohou uplatnit nejen samosprávy, ale dá se použít všude, kde se hospodaří s finančními prostředky. Jednou ze zajímavých inovací je participativní rozpočtování ve školách. Žáci a studenti se přímo učí demokracii v praxi, zapojují se do života školy a jejího okolí, poznávají a zkoumají potřeby svých spolužáků. V obou případech, tedy jak v menších městech a obcích, tak i ve školách, jde jistě o věc, která má šanci se dobře uchytit.