Dobrovolní hasiči slaví. Dostanou o 3 miliony víc než loni

Hasičská technika si zaslouží finanční injekci.
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Středočeský kraj si váží práce dobrovolných hasičů a rozhodl se jejich činnost podpořit 38 miliony. Oproti loňskému roku je to o tři miliony navíc. Mnoho jednotek si tak "přilepší", co se týká výbavy. Do kapes "dobráků" nejde samozřejmě nic.

Loni dobrovolní hasiči dostali do fondu podpory od Středočeského kraje 35 milonů korun. Letos je finanční injekce vyšší, peníze se pošlou jako individuální účelové dotace. Rada kraje už dokonce uvolnila první půlmilion. 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působila na území Čech, Moravy a Slezska, a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky. Sdružení vzniklo v roce 1991, kdy konečně nebyl problém svobodně se sdružovat. V roce 2015 je v České republice 348 481 dobrovolných hasičů a hasiček, včetně 50 248 dětí a mládeže ve věku do 18 let. Všichni tito lidé pak dobrovolničí v 7 783 sborech. 

Kdo by si však myslel, že si dobrovolní hasiči přilepší na nějakých odměnách, je vedle. "Dělají to zdarma. Jde jim o ten pocit, že pomohli. Právě proto je potřeba tuto věc podporovat a to víte, že se hodí každá koruna," vysvětluje bývalý starosta Středočeských hasičů Oldřich Lacina. Kam tedy peníze od kraje putují? "Jdou na vybavení místních sborů. Hasiči potřebují helmy a tak podobně, oni sami to však dělají jen ze zájmu," popisuje Lacina.

Kromě velkého vděku za poskytnuté peníze hasiči pociťují i velkou byrokratickou zátěž. Zažádat o peníze je někdy proces, který trvá neúměrně dlouho. Ocenili by proto, kdyby se papírování zredukovalo na nezbytné minimum a oni se tak mohli soustředit více méně jen na pomoc lidem. 

Současná hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová je nejen pro více peněz "dobrákům", ale třeba také pro opětovné zavedení branné výchovy ve školách: "Vnímáme bezpečnost jako základní premisu pro krajskou vládu ve středních Čechách, vyčlenili jsme víc peněz na Integrovaný záchranný systém. Já osobně vidím velkou úlohu kraje v zavedení branné výchovy na našich školách. Děti by měly být informovány, jak se mají chovat v případě, že se někde něco stane nebo jak se poskytuje první pomoc,“ vysvětluje Jermanová.  

Hasičské desatero

  • Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  • Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  • Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  • Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  • Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  • Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  • Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  • Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  • Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  • Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.