Dolní Břežany mají nový kruhový objezd a povrch ulice

Ulice Na Valech před úpravami
Zobrazit fotogalerii (4)
 

V obci Dolní Břežany byly dokončeny dvě stavební akce na komunikacích. Jde o nový kruhový objezd na silnici 5. května a povrch z betonové dlažby v ulici Na Vahách. 

V ulici na Vahách byla položena nová betonová dlažba a provedeno částečné odvodnění. „Komunikace, které řeší tento projekt, se nachází v rezidenčních lokalitách obce a jejich rekonstrukce přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy a usnadní chodcům přístup k objektům občanské vybavenosti,“ říká Věslav Michalik starosta obce Dolní Břežany. Tento projekt získal finanční podporu z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Začátkem července byla dokončena výstavba okružní křižovatky v ulici 5. května. Jedná se o investiční akci řízenou odborem dopravy Středočeského kraje s celkovým rozpočtem 15,78 mil. Kč. Na investici se obec podílí cca 10% celkových nákladů, většina krajského příspěvku je financována z evropských fondů. „Prosadit tyto investice do krajského rozpočtu nebylo jednoduché, trvalo to sedm let, než se podařilo zajistit výstavbu kruhového objezdu a rozšíření ulice 5. května a jsem velice rád, že se to nakonec podařilo. Toto řešení zajišťuje zcela bezpečný pohyb chodců z lokalit Malá Strana a Za Příkopem do centra obce a pohyb z centra obce k fotbalovému hřišti. V rámci přestavby křižovatky byl vyřešen také zcela neuspokojivý stav v odvádění dešťových vod v této oblasti. Každopádně se zde nemůže opakovat povodňový stav z roku 2013,“ sdělil starosta obce Dolní Břežany Věslav Michalik.

Klíčová slova: