Florbalisté pozor! Do sezony 2015/2016 vstoupíte i s několika změnami v legislativě

 

Florbalisté si budou muset zvykat na nové pořádky. Změny se nejvíce dotknou ustanovení v soutěžním řádu České florbalové unie.

 

Podle něho je:

 • 1. liga žen, z hlediska úrovně soutěží, zařazena mezi nejvyšší celostátní soutěže.
 •  Poslední ročník, kdy mohou B družstva startovat v 1. lize žen je ročník 2015/2016.
 •  Doplnění a úpravy ustanovení týkajících se lékařské prohlídky a lékařského posudku hráčů dle nové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.
 •  Rozlišení názvu družstva pomocí písmen B, C apod. je nutné pouze v soutěžích dospělých.
 • Úprava předávání informací pro program k utkání mezi oddíly – nově již nikoliv emailem, ale pomocí sdíleného adresáře na definovaném úložišti. Zde je oddíl povinen udržovat údaje aktuální.
 •  V kategoriích mladší žáci, mladší žákyně a mladší nemusí hráči a hráčky prokazovat před utkání svou totožnost. V těchto kategoriích nebudou kontroly totožnosti ze strany rozhodčích prováděny. Nadále může v uvedených kategoriích o kontrolu totožnosti požádat vedoucí soupeřova družstva.
 •  Dohodu na novém termínu utkání musí oddíly podat řídícímu orgánu soutěže nejpozději 3 dny před původním termínem utkání. Projednání později podané dohody je zpoplatněno.
 • Nově se řeší výplata odměny rozhodčím za situace, kdy není sehráno více utkání v rámci jednoho turnaje.
 • Došlo k zavedení povinnosti trenéra poskytnout pořadateli vyjádření po utkání.  Nastoupení hráče bez platné licence není důvodem k potrestání družstva kontumací, jedná se o přestupek trestaný pořádkovou pokutou.
 •  Nastoupení za druhý oddíl v pohárové soutěži bylo doplněno mezi neoprávněné starty hráče.
 • V soutěžích, kde není tvořena dlouhodobá tabulka, nemusí řídící orgán soutěže vyhlašovat kontumační výsledky.
 •  I v kategorii starších žákyň je možné, aby hráčka nastupovala za mateřský oddíl i za družstvo jiného oddílu. Pokud oddíl, v němž je registrovaná hráčka kategorie starších žákyň, nemá družstvo starších žákyň, může hráčka nastupovat v této kategorii v jiném oddíle.

 

Určitých změn doznal i přestupní řád, podle kterého je nově střídavé hostování možné pouze v základní části soutěže. V disciplinárním a odvolacím řádu se změny týkají pouze formálních úprav.

 

Jinak je tomu v případě arbitrážního řádu. Nově se uvedení nastavení procesů do reálného stavu, kdy některé náležitosti neřeší Arbitrážní komise, ale sekretariát České florbalové unie (ČFbU). Návrh na zahájení arbitrážního řízení musí od sezony 2015/2016 obsahovat i číslo účtu a doklad o zaplacení poplatku za arbitráž. Poplatek za arbitrážní řízení musí být uhrazen před podáním návrhu na zahájení řízení. Nově už podaný návrh na zahájení řízení nelze vzít zpět, mimo dohody stran.V  případě rozhodování sporu o přestupu hráče může být stanovena přestupní částka v maximální výši 100.000,- Kč. Proces odvolání proti rozhodnutí Arbitrážní komise byl dán do souladu s Odvolacím řádem.

Směrnice o ochraně osobních údajů nově ukládají, že člen ČFbU po svém vstupu do organizace svoluje s pořizováním jeho obrazových snímků. Rovněž došlo ke specifikování, k jakým účelům je ČFbU oprávněna používat osobní údaje členů. Další informace k těmto opatřením naleznete na https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/zmeny-legislativy-pro-sezonu-1516/