Kraj poskytne 200 tisíc na značení turistických cest

KČT používá pásové značení čtyř barev – červené, modré, zelené a žluté
 

Rada Středočeského kraje nedávno odklepla poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace Klubu českých turistů (KČT) na údržbu turistických a cyklistických cest.

Území České republiky má jednu z nejdokonalejších a nejhustších sítí turistického značení pro pěší turistiku na světě. Klub českých turistů dostane díky rozhodnutí Rady kraje dotaci ve výši 200 tisíc korun na značení středočeských cest pro turisty a cyklisty.

Od roku 1997 KČT značí i trasy pro kolaře

KČT v roce 1889 vyznačil první české turistické trasy a od roku 1997 také značí trasy pro cyklisty a lyžaře.
Trasy se značí i pro běžkaře ič jezdce na koních.
Značení provádějí bezplatně dobrovolníci, kteří jsou vyškoleni a organizovaní v klubech turistů - značkaři.

Středočeský náměstek Karel Hočička řekl: "Ve středních Čechách je přes 6 tisíc kilometrů tras pro pěší a přibližně 4 tisíce kilometrů značených cyklostezek. Údržbě a obnově turistických tras a cyklostezek se věnuje KČT, jehož značkaři každoročně v našem kraji opraví přibližně třetinu vyznačených stezek. Rozhodli jsme se na pravidelnou údržbu značení pěších a cyklistických tras ve Středočeském kraji přispět, neboť kvalitní síť pěších a cyklistických tras přispěje ke zvýšení zájmu tuzemských a zahraničních turistů a k rozvoji cestovního ruchu."

Značení turistických tras a jejich pravidelná údržba je jednou z nejdůležitějších aktivit členů KČT.

Klub českých turistů používá pásové značení čtyř barev – červené, modré, zelené a žluté – namalované zpravidla na stromech, sloupech a jiných objektech. Značka je tvořena vodorovným barevným pásem, nad nímž i pod nímž je bílý pás.