Bourání kralupského hotelu Praha

Podoba Palackého náměstí před vybudováním nového městského úřadu
Zobrazit fotogalerii (4)
  |  

Bývalý hotel na kralupském náměstí má být zbourán. Vznikla proti tomu petice, kterou podepsalo kolem 900 lidí. V listopadu se bude projednávat na zastupitelstvu města. 

Zanedbaná budova v centru patří městu

Funkcionalistická budova z 30. let od Bohumila Slámy, která stojí na Palackého náměstí v Kralupech nad Vltavou, patří do majetku města. K ničemu se momentálně nevyužívá. Kralupští do budoucna s bývalým hotelem Praha nepočítají. Ani není na architektonickém plánu nové podoby náměstí, který byl vypracován v roce 2014.

"Vedení města dle našeho názoru dlouhodobě neprojevuje snahu nalézt pro budovu využití a nevynakládá žádné prostředky na její údržbu, takže její současný venkovní vzhled působí na řadu Kralupáků nevábně. Věříme ale, že citlivá rekonstrukce by budově vrátila zašlou krásu a tato mohla být jednou ze staveb důstojně dokumentujících historii města," napsali autoři petice.

Petice se bude projednávat na zasedání zastupitelstva ve středu 4. listopadu.

Měnící se Kralupy

V posledních třech letech se Kralupy nad Vltavou v centru proměnily. Byly zde vybudovány kruhové objezdy místo křižovatek, nové podchody. Městský úřad se přestěhoval na Palackého náměstí do jedné budovy a budova Nových mlýnů se změnila v Technopark Kralupy. Nicméně potřeba vybudovat náměstí zůstává.

 

Architekti: Hotel překáží ucelenosti náměstí

Uvádí to i architektonická studie: "Městu Kralupy chybí důstojné náměstí, které by odpovídalo jeho významu a velikosti. Stávájící plochy Palackého náměstí jsou roztříštěné do několika dílčích prostor. Není patrné, kde náměstí končí nebo začíná."

Nová koncepce náměstí s funkcionalistickou budovou nepočítá...
Zobrazit fotogalerii (4)

Studie z roku 2014 ovšem s hotelem Praha nepočítá: "Náměstí představuje obraz města, se kterým se mohou identifikovat jeho obyvatelé. Mělo by mít jednoduchý uchopitelný tvar. Demolicí hotelu Praha a nízkých přístaveb před pivovarem lze vytvořit ucelený, srozumitelný, dostatečně rozsáhlý prostor náměstí." Prostor by začal u kostela a městského úřadu. "Vysoký štít budovy sladovny pivovaru očištěný od přístaveb se stává součástí náměstí," píše se ve studii.

Vedení města budovu chce zbourat

Autoři petice, kterou donesli na konci září na městský úřad k projednání, argumentují tím, že by zbourání hotelu Praha mělo být až krajním řešením, pokud pro budovu neexistuje jiné smyslupné využití. "Jsme přesvědčeni, že budova bývalého hotelu Praha neupotřebitelná není. Budovu bývalého hotelu Praha, která byla postavena v roce 1933, považujeme za kvalitní architekturu své doby, jednu z nemnoha zajímavých budov, které v Kralupech máme," uvedli autoři petice.

Současné vedení Kralup se zachováním hotelu nepočítá. Starosta Holeček to odůvodnil pro týdeník 5plus2 tím, že se hotel zachová až do rekonstrukce náměstí. Ta by měla začít do dvou let. Zachování hotelu by podle starosty zkomplikovalo hotový projekt na řešení dopravy v centru Kralup.

Autoři petice: Rozlehlý nečleněný prostor je nepřitažlivý

"Ctižádost realizovat v Kralupech rozlehlé náměstí a vyrovnat se tím historickým městům je pochybná. Takováto náměsti plnila kdysi funkci velkých trhů (často dobytčích), potom sloužila pro promenády a různé přehlídky, ještě později pak pro manifestace. Předpokládám, že s žádným takovýmto využitím se nepočítá. Je zde otázka, jak bude nové náměstí plnit funkci veřejného prostoru, tedy jednoduše místa pro různé možnosti setkávání občanů. Takovýto prostor je ovšem obvykle tím méně přitažlivý, čím je rozlehlejší a ničím nečleněný," napsali autoři petice.

"Možná právě dílčí rozčlenění půdorysu náměstí vyčnívající budovou bývalého hotelu na dvě propojené části, kdy na jedné z nich by bylo parkování vyloučeno, by tento nesoulad zčásti řešilo," argumentují autoři.