Dojíždějící čeká sčítání v pražském metru

Metro linky C částečně stálo kvůli zaběhnuté bíglici
 

Středeční sčítání se dotkne i mnoha Středočechů, kteří jezdí pražským metrem. Co průzkum obnáší a co přinese?

Sčítání po sedmi letech

Ve středu 11. listopadu se bude zkoumat vytíženost pražského metra. Ve stanicích metra díky tomu bude téměř 2 tisíce pracovníků Dopravního podniku hl. města Prahy, organizace Ropid či studentů Střední průmyslové školy dopravní Plzeňská a Masná.

Poslední sčítání proběhlo v roce 2008. I letos se lidé v metru budou sčítat pomocí lístků, které na sobě kromě informací o průzkumu nesou text a kód s informací, z jaké stanice pochází.

"Dokonalá znalost mezistaničních zátěží a aktuálních přepravních vztahů v celé síti pražského metra je důležitou součástí pravidelného sledování využití pražské integrované dopravy. Podrobné a přitom zcela anonymní zmapování cesty každého cestujícího v metru umožňuje unikátní lístková sčítací metoda, kterou Dopravní podnik úspěšně používá již téměř 30 let," uvádí DPP na oficiálním webu.

Sčítací kartičky
Mezi 5:30 až 21 hodinou obdržíte v nástupní stanici sčítací kartičku, kterou v cílové stanici odevzdáte do připravených sběrných boxů. Sběr trvá do 21:45 hod.
Pro průzkum je připraveno celkem 1,5 miliónu sčítacích lístků.

Průzkum by měl zmapovat současný stav v celé síti metra a podaří se také zjistit vytíženost nově otevřeného úseku linky A z Dejvické do Nemocnice Motol. "Po otevření tunelového komplexu Blanka lze předpokládat i nepatrné změny v trasách určitého segmentu cestujících vlivem změněných podmínek pro individuální automobilovou dopravu," píše se na webu DPP.

Výzkum ukáže vytíženost jednotlivých úseků. Podle zjištěných dat se bude například plánovat návazná povrchová doprava.

 

Počítadlo ve sloupcích

Kromě lístků bude po celou dobu provozu metra budou cestující zaznamenáváni pomocí automatických počítadel, která jsou umístěna ve sloupcích oddělující přepravní prostor.

"Data z počítadel budou využita nejen pro srovnávací kontrolu objemu vybraných lístků, ale zejména pro získání počtu přepravených cestujících za celý provozní den," uvádí DPP.

Díky čidlům DPP zjistí přesný počet cestujících v jednotlivých stanicích v různou denní dobu.

 

K tématu


Životní styl

Hobby