Historické dokumenty i obecní kroniky budou online

Ve Středočeské vědecké knihovně je skenovací linka se softwarem pro zpřístupnění digitálního obsahu
  |  

Středočeský kraj za několik milionů pořídil skenovací linku, která v sobě má software pro zpřístupnění obsahu v digitální formě.

Pracoviště pro digitalizaci

Středočeský radní Zdeněk Štefek uvedl, že si dříve kraj nechával digitalizovat dokumenty jako službu od externích dodavatelů, ale to se změnilo. "Nyní máme vlastní digitalizační pracoviště. Začneme systémově digitalizovat historické dokumenty včetně obecních kronik a dalších pramenů z obcí a měst, které pak následně můžeme zpřístupňovat veřejnosti," řekl.

Muzea i galerie Středočeského kraje již zpřístupňují část databáze svých sbírek na samostatném portálu. Není určen je pro odborné pracovníky, ale i pro veřejnost, kterou zajímá kulturní dědictví našeho kraje. 

Kolik to stálo?

Software pro evidenci katalogu kulturního dědictví v hodnotě 3,75 milionu korun zahrnuje:

  • vlastní program pro evidenci v krajském digitálním depozitáři,
  • licence a implementaci,
  • rozhraní pro vybudování webových služeb,
  • import dat ze stávajících řešení,
  • školení uživatelů a administrátorů,
  • servis a zákaznickou podporu.

 

Software pro zpřístupnění digitálního obsahu a dodávka skenovací linky vyšla Středočeský kraj na 5 milionů korun. Obsahuje: informační systém, který poskytne funkce a služby vázané na technologické centrum kraje. Zahrnuje vlastní skenovací linku pro digitalizaci dokumentových fondů, software pro zpracování digitálního obsahu a portál pro zpřístupnění.

​Pracoviště se nachází ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

 

Přínos pro badatele i návštěvníky

Projekt by měl přispět k rozvoji vědeckého bádání a poznání nejen České republiky, ale také celé Evropy. Dále podpoří ochranu vzácných a ohrožených dokumentů a zkvalitní služby badatelům, pedagogům, studentům i návštěvníkům kraje.

Na projekt přispějí z převážné části evropské fondy, které pokryjí 85 % způsobilých nákladů prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

 

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru