Krajská rada schválila dotační fondy na rok 2016

Hejtman Miloš Petera, radní Jiřina Fialová, náměstek hejtmana Jiří Peřina
 

Středočeští radní schválili programy dotací a jejich pravidla. O výši financí pro fondy i celý rozpočet budou zastupitelé hlasovat na zasedání 7. prosince 2015.

Rozpočet Středočeského kraje má být vyrovnaný ve výši 19 miliard korun.

Navýšení fondů 

„Ve fondech Středočeského kraje je pro rok 2016 celkem 496,5 milionu korun, což je o 129 milionů více než minulý rok. Chceme středočeským městům a obcím pomoci ke zlepšení životních podmínek jejich obyvatel. Každý smysluplný a dobře připravený projekt má šanci uspět,“ uvedl středočeský hejtman Miloš Petera.

 

Přehled středočeských fondů 2016:

  • Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof - 20 mil. Kč 
  • Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - 35 mil. Kč 
  • Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence - 20 mil. Kč
  • Středočeský Fond kultury a obnovy památek 18 mil. Kč 
  • Středočeský humanitární fond - 37 mil. Kč
  • Středočeský Fond cestovního ruchu - 5 mil. Kč
  • Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání - 1,5 mil. Kč
  • Středočeský Fond rozvoje obcí a měst - 300 mil. Kč 
  • Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství - 40 mil. Kč
  • Středočeský Povodňový fond - 20 mil. Kč.

 

Peníze na školy

Fond rozvoje obcí a měst má být rozdělen do dvou částí, na "Program obnovy venkova" a "Velké projekty". Rozvoj mateřských a základních škol a tělovýchovných zařízení bude spadat do druhé skupiny a bude pro ně vyčleněno 200 milionů korun. 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru