Starosta Čerčan: Špatný systém dotací dělá zlou krev

Vlajka obce Čerčany
 

"Když se stává, že některé obce nedostanou dlouhodobě nic a jiné zase dostávají dotace neustále, tak to nejenom ve mně budí přinejmenším údiv," říká starosta Martin Richter.

 

Jaké máte zkušenosti s přidělováním dotací?

Ve funkci starosty jsem první rok a s novou radou obce byly letošní krajské dotace naše první. Obec žádala dotace na dvě akce, první na opravu hasičské zbrojnice asi za 800 tisíc korun a druhou menší ve výši 100 tisíc korun na spolkovou místnost a s touto jsme byli úspěšní. Bohužel na více potřebnou opravu hasičské zbrojnice jsme dotaci nedostali.

 

Co říkáte na protesty ohledně krajských dotací?

Chodí mi zprávy od starostů našeho kraje, potkáváme se na různých akcích. Vím, že proběhla výměna dopisů mezi nespokojenými starosty a panem hejtmanem, která byla završena peticí za transparentnost přidělování dotací. Dle mého názoru, tito starostové co začali veřejně upozorňovat na problémy s dotacemi, nejednají z důvodu politických bojů, a asi ani nemají ambice být voleni do orgánů kraje. Z informací které mám si naopak myslím, že se svou obětavou prací snaží pro svou obec udělat co nejvíce, a proto velmi špatně nesou současný systém rozdělování dotací.

 

V čem si myslíte, že je problém?

Celý systém všech dotací, a zde nemluvím jen o těch krajských, je celkově špatný a vždy působí nějakou nespravedlnost. Není to dobře uchopitelné a přidělení dotace se skoro vždy nedá spravedlivě vyhodnotit, to dělá to zlou krev a hned říká „oni si to přerozdělili“. Když se potom stává, že některé obce nedostanou dlouhodobě nic a jiné zase dostávají dotace neustále, tak to nejenom ve mně budí přinejmenším údiv.

 

Jak to vyřešit?

Kdyby bylo rozumně nastaveno rozpočtové určení daní, tak by většina dotačních titulů vůbec nemusela být. Pokud by také fungovala spolupráce mikroregionů, a obce by tak mohly spolu vyřešit i spoustu větších problémů sami.

 

Jakou roli v tom hraje stát?

Nedávno jsem viděl reportáž s panem ministrem Babišem, která vyzněla asi takto: stát neumí hospodařit - nemá peníze, dělá dluhy, kraje neumí hospodařit - nemají peníze, dělají dluhy. Jediné obce nemají dluhy, ještě si dělají rezervy, takže žádné peníze vlastně navýšit nepotřebují. Proto přidáme krajům a ministerstvům. Nevím, jestli si redaktor dělal srandu, nebo jestli pan ministr není schopen kritického pohledu na hospodaření ve státě. Nevím, jestli se pan ministr vůbec zamyslel nad tím, proč jsou obce nuceny si dělat rezervy a co jsou schopny ze svých omezených rozpočtů všechno pořídit. Tady to vyznělo takto - ten kdo je dobrý, vlastně zaslouží trest. A bohužel další úprava v RUD nám to dále potvrzuje.

 

Takže vy byste byl pro to, aby všechny peníze šly skrz rozpočty?

Ano, aby šly přes rozpočty, ale se spravedlivěji rozděleným příspěvkem na občana. Praha vymýšlí, jestli bude dělat další tunel Blanka, jestli bude pořádat olympijské hry a podobné věci, protože na svého občana dostává tak nekřesťansky navýšené peníze, že my z ostatních obcí jenom koukáme. I my máme jako Čerčany v regionu určité povinnosti, ale znatelně zohledněné to není, spíše na to doplácíme. Kdyby rozpočtové určení daní bylo spravedlivěji nastavené, tak by dotace byly opravdu potřebné jen na ty největší projekty.

 

Co dotace z evropských zdrojů?

Evropská unie často dává dotace na věci, které jsou zbytné. Ano kulturu života určitě posouvají výš, ale pokud obec nemá kam dát děti do školy nebo nemá kam umístit důchodce, tak ji nutit opravovat třeba kapličky mi přijde trochu přitažené za vlasy.

 

Takže ty největší problémy obce dotace neřeší?

Nám se například nevejdou děti do školy, což je v automaticky problém i všech spádových obcí okolo nás. Ve škole stále nemáme ani tělocvičnu. Historicky když obec žádala o dotaci, tak to nebylo vůbec zohledněno. Minulá léta dotace na školy buď nebyly, nebo byly vypisované jenom pro okresy vedle Prahy. My jsme přitom pět kilometrů od okresu Praha východ, máme úplně stejné problémy, ale nemohli jsme se do těchto dotací přihlásit. Kde je tedy spravedlnost a rovný přístup k občanovi?

 

Proč se nedaří na potřebné věci získat peníze z dotací?

V žádostech o dotace je obrovský přetlak. Na potřebné věci jde tak málo peněz, že se obce o ně perou. Dotace by samozřejmě měly jít na zlepšování kvality života, ale nejdřív by se měly řešit základní věci, které obce opravdu bolí a musí je třeba i ze zákona vyřešit. Poslanci klidně zvednou ruku pro kdejakou nesmyslnou povinnost obcí, ale už je absolutně nezajímá, kde na to obec vezme.

 

Na co Čerčany potřebují teď nejvíc dotaci?

Teď potřebujeme dotaci na přestavbu základní školy, jak jsem již uvedl, do školy se nám nevejdou další žáci. Potřebujeme nové třídy a tělocvičnu. Hrozí, že budeme muset odmítat přijetí dětí do školy. Dále potřebujeme vyřešit dům s pečovatelskou službou a budovu základní umělecké školy.

 

Ale zřejmě to nebude snadné…?

Bohužel máte pravdu a jsme zase u problematiky dotací. Například, když se vědělo, že bude potřeba více školek, protože demografická křivka porodnosti letěla nahoru, tak nikdo žádnou dotaci na školky nevypsal. Teď když už se tento problém přesouvá do základních škol a ve školkách se přetlak zmírňuje, tak najednou jsou dotace na školky, ale o to méně zase zbude na školy. Podle mě vrcholní politici ani vysocí státní úředníci nejsou schopni adekvátně reagovat na místní potřeby obyvatel. Oni prostě nemají ty správné a okamžité informace a proto se u nás v republice všechno děje se zpožděním několika let.

 

Děkuji za rozhovor


Zdraví

Hobby