Jílovský spolek pečuje o jedny z nejstarších českých lázní

Kaple svatého Václava
Zobrazit fotogalerii (4)
  |  

Pravděpodobně již ve 14. století byly objeveny léčivé účinky zdejšího pramene a možná je využívali i havíři z okolních dolů.

Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy byl založen v roce 1999 z iniciativy Iva Nevečeřala. Navazuje na tradici jílovského okrašlovacího spolku z roku 1892. Od roku 2015 je akreditovaným pozemkovým spolkem Českého svazu ochránců přírody. Pokud byste chtěli podpořit jeho činost, můžete zaslat dar na číslo účtu: 0388818369/0800

Kaple Svatého Václava

Na místě stojí kaplička z 18. století. "Původně dřevěnou kapli nechal zbudovat dle pověsti jílovský měšťan Václav Koll za to, že mu voda z pramene vrátila zrak. Později ve 30. letech 18. století nechává jílovský patricij J. B. Schönpflug postavit stavbu kamennou, nejprve pouze nízkou klenutou přímo nad pramenem. Až v 60. letech j započata stavba kaple s věžičkou, první mše je sloužena 1764," sdělil k historii místa Jan Stachura, předseda Okrašlovacího spolku v Jílovém u Prahy.

Lázně s hostincem

Po výstavbě kaple obec vybavila lázně koupacími vanami a byl zbudován hostinec. Ostatně dodnes fungující restaurace se jmenuje V Lázních. "V 19. století areál střídá majitele, které o něj příliš nepečovali, teprve na počátku 20. století získává areál majitelka jílovského pivovaru Anna Klomínková. Ta lázně s hostincem upravuje pro hosty," popisuje Jan Stachura. Dnes je areál bývalých lázní ve vlastnictví jílovské farnosti a města. O jeho zachování pečuje místní okrašlovacího spolek. 

Ďáblík v ostrůvku divočiny

Prameniště jílovského potoka vytváří pod kaplí porost lužního lesa s mokřady a tůněmi. "Místo je s trochou nadsázky ostrůvkem divočiny. V 90. letech zde byla objevena v jezírku u silnice chráněná vodní rostlina ďáblík bahenní (Calla palustris) a obcí vyhlášen významný krajinný prvek. V území nachází vhodné životní prostředí chráněné druhy obojživelníků," vysvětluje přírodovědnou hodnotu Jan Stachura z okrašlovacího spolku.

Přírodní cesta

Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy s finanční podporou Českého svazu ochránců přírody a Ministerstva životního prostředí připravil projekt na zpřístupnění území. Jeho cílem je při zachování přírodní hodnoty zbudovat zpevněnou cestu po okraji prameniště a vytvořit odpočinková zastavení v území. "Doufáme, že s postupnou realizací úprav v Lázních se začne v příštím roce, takže když si přijdete prohlédnout jedno z nejstarších lázeňských míst u nás, najdete nejen místo s historií, ale také zmenšenou podobu pralesa s liánami a tůněmi," uvedl Jan Stachura.

Součástí projektu je i vydání brožury, kterou naleznete v příloze tohoto článku. 

Stáhněte siVelikost
PDF icon brozura_lazne_21_11.pdf9.75 MB