Odvolání obcí Dolního Povltaví kvůli nádrži Orlík zamítlo ministerstvo

Vodní nádrž Orlík byla spuštěna roku 1961
Zobrazit fotogalerii (6)
  |  

Ministerstvo zemědělství zamítlo 9. prosince odvolání dvanácti obcí Dolního Povltaví proti rozhodnutí krajského úřadu Středočeského kraje. Jedná se o připomínky obcí k vodní nádrži Orlík. Vítá to např. Svaz vodního hospodářství.

SVH ČR je dobrovolné, neziskové, zájmové sdružení právnických osob v odvětví vodního hospodářství. SVH sdružuje právnické osoby, jejichž hlavním předmětem je podnikání ve vodním hospodářství a vytváření podmínek v oblasti hospodářské politiky státu na podporu rozvoje tohoto odvětví. SVH má působnost na území České republiky.

Ministerstvo zemědělství 9. prosince zamítlo odvolání dvanácti obcí, které požadovaly zvýšení retenčního (tedy zadržovacího) prostoru vodní nádrže Orlík na 120 milionů kubíků, zatímco Státní podnik Povodí Vltavy tento zadržovací prostor navrhuje zvýšit ze současných 62 na 93 milionů kubíků.

Obcím oborný posudek zpracovala konzultační a projekční společnost VHS PROJEKT, s.r.o. (viz ke stažení). Obce Dolního Povltaví, které toto žádají, byly v letech 2002 a 2013 postiženy povodněmi. Současní starostové se záplavám chtěli v budoucnu vyvarovat právě požadavkem na zvýšení zadržovacího prostoru.

 

Zamítnutí odvolání obcí Dolního Povltaví

Svaz vodního hospodářství ČR (SVH ČR) hodnotí kladně postoj ministerstva zemědělství.  Zvýšení zadržovacího prostoru v nádrži Orlík na 93 milionů kubíků je podle SVH ČR vůči těmto starostům dostatečně vstřícný krok. Podle předsedy svazu Petra Kubaly se zvýší na dolním toku řeky protipovodňová ochrana, zároveň však budou dostatečně zabezpečeny další role Vltavské kaskády.

Obce/města, které podaly odvolání:
* Kralupy nad Vltavou
* Nelahozeves
* Nová Ves
* Veltrusy
* Hostín u Vojkovic
* Chvatěruby
* Vojkovice
* Zlončice
* Mělník
* Kly
* Tuhaň
* Dolní Beřkovice

 

 

Kaskáda jako rezervoár v období sucha vs. protipovodňovodňová nádrž

„Vltavská kaskáda nemá nejen protipovodňovou roli, ale slouží také jako rezervoár vody v období sucha, což si zřejmě starostové na dolním toku Vltavy plně neuvědomují,“ konstatuje Petr Kubala. Nádrž Orlík má dle jeho informací stálý odtok v objemu 40 kubíků za sekundu a držela ho i během letošního nadstandardně teplého léta. I díky tomu klesla hladina nádrže až o 14 metrů oproti normálnímu stavu.

 Ing. Jakoubka z VHS PROJEKT, s.r.o. se v poznámkách vyjádřil k letošnímu suchému létu.

 

Fotogalerie povodní z let 2002 a 2013 na území Nové Vsi a Veltrus

Printscreen z prezentace. Obce Dolního Povltaví by chtěly zvýšit retenční prostor na 120 milionů kubíků
Zobrazit fotogalerii (12)

Starostové obcí Dolního Povltaví se odvolali proti návrhu zvýšit retenční prostor na Orlíku na 93 milionů kubíků ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Kraj ho zamítl. Ministerstvo zemědělství odvolání starostů také zamítlo, zároveň tím potvrdilo názor Krajského úřadu. Petr Kubala z SVH ČR k tomu řekl: „Jsme rádi, že ministerstvo zemědělství tímto krokem akceptovalo názor odborné veřejnosti."

Další požadavek starostů by podle studie způsobil škody

Společnost DHI, a.s., je součástí nadnárodní společnosti DHI Group a mimo jiné se specializuje na projekty protipovodňové ochrany a stanovení záplavových území.

Starostové také požadují zvýšení neškodného průtoku pod přehradou z 1500 kubíků na 2000 kubíků.

Podle studie  „Dolní Vltava – podklady pro optimalizaci zvládání povodňových rizik a ochrany před povodněmi“, kterou vypracovala společnost DHI, a.s. v rámci projektu podporovaného z Operačního programu životní prostředí, by takový krok způsobil škody na zemědělské půdě i nemovitostech kolem dolního toku Vltavy.

"Pokud by starostové na dolním toku Vltavy na tomto svém požadavku nadále trvali, bude nutné vyčíslit takovým požadavkem vyvolané investice na ochranu jmenovaných území či na kompenzaci škod dotčeným zemědělcům," uvádí Petr Kubala.

Podle studie DHI, a.s. by došlo:
* K větším rozlivům vody na levém břehu jezu Dolany, kdy by byl nedostupný velín jezu a zaplaveno by bylo také několik domů.
* V okolí jezu Miřejovice a Nových Ouholic by již zvýšení průtoku na 1 700 kubíků zaplavilo tamní pole a lesy, došlo by také ke zpětnému vzdutí na Mlýnském potoce a voda by v místě zaplavila další domy, chaty a k nim přilehlé zahrady.
* Pod jezem Vraňany by se pak zvýšení neškodného průtoku projevilo rozsáhlejším zaplavením pozemků na pravém břehu Vltavy a v soutokovém území Vltavy s Labem a opět zaplavením dalších domů, především v obcích Dědibaby a Kozárovice.

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru