Hrozbu sucha by mohla řešit obnova rybníků

Na mnoha místech byl rybník odjakživa a obnova by tak nebyla náročná
 

Letošní rok jsme zažili období extrémního sucha. Jak tento problém do budoucna řešit a pomoci krajině k zadržení vody nám řekl krajský zastupitel RNDr. Tomáš Vaněk. 

RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc.

RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc. je vědecký pracovník a krajský zastupitel za ODS. 

Počítá se kvůli suchu s opatřeními na úrovni kraje?

Vodohospodáři si často představují, že budou dělat mega zadržovací nádrže o milionech kubíků. S tím by bylo spousta problémů s územním plánováním, protestů a blokací. Já se domnívám, že nejdříve bychom měli tak jako to vždycky bylo, udělat v každé vesnici požární nádrž nebo rybník. 

Jak by se tedy měli problémy se suchem řešit?

Vodu je potřeba zadržet tam kde spadne. Na malé nádrže a rybníky nejsou potřeba žádné velké peníze. Středočeské obce žádaly do dvou set tisíc až tří set tisíc, maximálně k jednomu milionu.  Jsou s tím řádově menší problémy a není v takových případech problematické plánování a povolování. Pokud tam už starý rybník byl odjakživa. Řada z nich je vypuštěná a stačilo by je obnovit. 

Jaká je vaše představa financování?

Byl návrh na převést v krajskému rozpočtu ze stávajících  16 milionů na environmentální výchovu polovinu na zadržení vody v krajině. Loni bylo na environmetální výchovu deset milionů a když jsme hodnotili projekty, tak pro jejich častou nedostatečnost se podařilo utratit jen sedm milionů. 

Tento návrh ale neprošel. Jaké jsou další možnosti?

Povodňový fond byl rozšířen o sucho a zadržení vody v krajině. Bohužel do něj peníze navíc zatím nepřitekly. Z posledního grantového řízení rozvoje obcí je spousta existujících projektů vesnic na malá vodohospodářská díla, na které nezbyly peníze. Kraj by také mohl na tyto projekty přispět mimořádnou podporou.  

Uvažuje se také obnově tůněk nebo lužních lesů?

Tam kde hrozí vysušení a je zapotřebí obnova funkce, tak tam by to jistě šlo. Byly úvahy o obnově koryt s původně meandrujícím tokem. Meandry na rozdíl od rovného betonového koryta zadrží hodně vody. Jenže to zase naráží na problém s územním plánem, protože povodí patří jen pár metrů od potoka a pak už je jiný vlastník. Když budete chtít někomu na zahrádce dělat meandr, tak s tím nejspíš nebude souhlasit. 

Děkuji za rozhovor

 

 

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru