Starostka Hana Borovičková: Vánoce si v Průhonicích užíváme

Starostka obce Průhonice PhDr. Hana Borovičková
 

Paní starostku jsme zastihli na otevírání nové části Alzheimercentra. Dozvěděli jsme se, že aktuálně obec řeší kriminalitu, ale žije Vánocemi. A příští rok dokončí rekonstrukci základní školy.

Jaká je spolupráce mezi obcí a Alzheimercentrem?

Obec vyšla záměru vstříc v územním plánu. Úřad také záměr podporoval i přes počáteční nesouhlas části veřejnosti, která se bála například dopravní zátěže. Běžná spolupráce je s obecní policií. Často naše matrikářky asistují při vypořádání životních záležitostí klientů. Také Technické služby Průhonic podpořily vznik centra údržbou prostranství a zeleně. 

Jaké věci teď nejvíc řešíte ve vedení obce?

Zastupitelstvo se teď hodně zabývá bezpečnostní situací v obci, vzhledem k poloze při dálnici a blízkosti čestlické komerční zóny. Máme pověst sídla, kde bydlí řada movitých lidí a snažíme se zlepšit podmínky pro bezpečný život. Občané vnímají, že v posledních dvou měsících došlo ke čtyřem vloupáním v jedné lokalitě. 

Jak prožíváte v Průhonicích advent?

Děláme řadu akcí k Vánocům, dnes budou mít v sokolovně vystoupení děti základní a mateřské školy. Vánoce si v obci užíváme. Hodně lidí chodí na akce a koncerty, instalovali jsme nové jesle na náměstí a máme hezky osvětlený strom. Snažíme se vytvořit vánoční atmosféru.

Jaké události předpokládáte v roce 2016?

Připravuje se výstavba rodinných domů v lokalitě bývalé slévárny, kde došlo ke změně funkčního využití území z výroby na bydlení. To občané asi uvítají. Velkou rekonstrukcí prochází naše základní škola. To je asi největší obecní projekt a měl by být v příštím roce dokončen. Kapacita základní školy by se měla zvýšit na 510 žáků. Průhonice jsou spádovou školou pro okolní obce, kde především došlo k velkému nárůstu obyvatel a přichází odsud zhruba 50 % žáků. Proto to bude významný příspěvek pro průhonické i celé okolí.  

Betlém na náměstí v Průhonicích

Životní styl