Dosáhnout na evropské peníze pomůže informační portál

Nový portál bude informovat o pozitivních dopadech evropské podpory
 

Na novém webu budou zejména informace o příležitostech získání financí z Evropských strukturálních a investičních fondů, novinky o projektech a Regionální stálé konferenci.

Středočeský kraj spustil portál Regionální stálé konference Středočeského kraje (RSK SčK).

Regionální stálá konference je dobrovolné lokální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. Členy jsou zástupci kraje, měst a obcí, profesních či neziskových organizací. 

Příležitosti k penězům z fondů

„Z hlediska informování bude náš nový portál sloužit  k tomu, aby potenciálním žadatelům o projekt přehledným a stručným způsobem poskytoval základní informace, které se týkají příležitostí, jež Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) přinášejí pro rozvoj území Středočeského kraje,“ řekl náměstek hejtmana Karel Horčička.

Info pro územní partnery

„Portál tak poslouží územním partnerům pro základní přehled o nejdůležitějších novinkách práce RSK Středočeského kraje i všem potenciálním žadatelům o projekt jako jeden z informačních zdrojů o možnostech a příležitostech evropské podpory pro náš kraj,“ vysvětlil náměstek Horčička.

Akční plán

V několika sekcích je představen Regionální akční plán. Potenciálním žadatelům s projektem na území Středočeského kraje poskytne základní orientaci o možnostech ESIF fondů a RAP. 

Uzávěrky

V části novinky budou zveřejněny aktuální výzvy s odkazy na příslušné stránky a novinky o projektech, jako například souhrnné přehledy.