Spolek objevil historický obraz mostu z Poříčí nad Sázavou

Most v Poříčí nad Sázavou - olejomalba z roku 1850
  |  

Sto šedesát let starý obraz významného malíře zachycuje císaře Františka Josefa I. při dokončení stavby žulového mostu v Poříčí nad Sázavou.

Obraz akademického malíře Jana Václava Kautského objevil Jan Krůta ze Spolku pro kulturu a osvětu v archivu Národního technického muzea. Popudem k pátrání po obrazu byl výstřižek ze starého časopisu, který Janu Krůtovi přinesl poříčský občan Milan Potůček. Na jeho základě se pan Krůta obrátil na Národní technické muzeum se žádostí o pořízení fotografie. Následovalo dalšího půl roku než se fotografii obrazu, který je uložen v mimopražském archivu muzea, podařilo získat.

Most Františka Josefa I.

Žulový most byl vystavěn v letech 1849-1850 na místě původního dřevěného. Je 114 metrů dlouhý, má šest pilířů a pět oblouků. Náklady představovaly 42 tisíc zlatých. "Císař na obraze s oběma ministry (Alexandr Bach, ministr spravedlnosti a později vnitra) stojí s kočárem na starém dřevěném mostě dále po proudu a sledují mistrovský tah stavitelů, kdy se jedním trhnutím lana zřítilo celé lešení a most se před očima vzácných hostů poprvé objevil v plné kráse," uvádí se v historickém článku. 

Romantický krajinář

Jan Václav Kautský je považován za jednoho z nejznámějších českých divadelních malířů. Narodil se 14. září 1827 v Praze a zemřel 4. září 1896 v rakouském St. Gilden. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (1844–1846). Vytvářel dekorace pro Stavovské divadlo a vytvořil oponu Prozatimního divadla. Později jeho firma dodávala dekorace pro celou řadu českých i světových divadel a určitou dobu zaměstnávala i Alfonse Muchu. Se svými díly se účastnil řady výstav v Praze a ve Vídni.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru