Křečovice, Sukova vesnička středisková

  |  

I když jste třeba nikdy nenavštívili Křečovice, asi všichni znáte film Vesničko má středisková, který zde byl natáčen. Obec se však nechlubí pouze tímto nezapomenutelným snímkem, nýbrž také slavným rodákem, skladatelem Josefem Sukem starším. Dnes uplynulo 142 let od jeho narození.

Umělecův výrok "Rodičům a rodnému kraji vděčím za to, že jsem se naučil rozuměti duši lidské a duši hudby.", svědčí o tom, že své rodné vsi zůstal věrný po celý život.

 

Budoucí skladatel začínal jako samouk

Mistr české hudby byl posledním ze tří dětí učitele a vedoucího chrámového sboru (regenschoriho), taktéž Josefa Suka. V osmi letech svého otce malý Josef překvapil, když mu zahrál dvě písně na housle (Skákal pes přes oves a Na tý louce zelený), a tak mu bylo dovoleno věnovat se aktivně hudbě, jež byla už tehdy jeho největší zálibou. Samotná rodina chlapcovo nadání do té doby nerozvíjela. Rodná světnička skladatele je dnes součástí Základní školy Josefa Suka.

 

Mistr z Křečovic uspěl i za oceánem

Na Pražské konzervatoři zkomponoval svá první díla, včetně mše známé jako „Křečovická“. Složená je v B dur pro sbor, smyčcový orchestr a varhany. Spřátelil se zde s Antonínem Dvořákem, svým budoucím tchánem.  Suk a tři spolužáci (Karel Hoffmann, Oskar Nedbal a Otto Berger) vytvořili proslulé České kvarteto, úspěšné po celém světě.  Pravda, Suk hrál doslova „druhé housle“, ale rozhodně nebyl členem druhořadým. Roku 1932 obdržel na Letních olympijských hrách stříbrnou medaili za pochod V nový život. V tělesu působil celých čtyřicet let, v období 1893 – 1933. Nakonec jej musel opustit kvůli srdečním potížím, zemřel o dva roky později. Spočinul na křečovitém hřbitově nedaleko základní školy nesoucí jeho jméno. Hrob můžeme spatřit i v několika scénách výše zmíněného filmu Jiřího Menzela. Ve snímku zazněla i ukázka skladatelova díla –  zraněný Dr. Skružný v podání R. Hrušínského poslouchá první větu Serenády pro smyčce.    

K návštěvě láká památník i alej

Sukovo bydliště a pracoviště je dodnes často navštěvovaným památníkem. V rámci Pražského jara probíhá v obci vždy poslední květnový týden pietní akce Sukovy Křečovice, které dříve tradičně navštěvoval skladatelův vnuk, slavný český houslista, Josef Suk mladší (1929 - 2011). Na okraji obce se nalezneme alej Josefa Suka, kde je rodákovo jméno vyvedeno na monumentální mohyle, tyčící se uprostřed dvou stromových řad.            


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru