700. výročí narození Karla IV.: Co se chystá ve středních Čechách?

Karel IV. nechal ze slavných korunovačních klenotů původně zhotovit pouze korunu. Žezlo a jablko přibyly časem
 

Ve Středočeském kraj ipřipravuje několik výstav a přednášek k 700. výročí narození jednoho z našich nejvýznamnějších panovníků.

Přípravy na oslavy narození aktuálně vrcholí. Zároveň můžete navštívit různé výstavy, přednášky a další kulturní akce. Hold Karlovi IV. vzdají i středočeská muzea.

„Již začaly probíhat různé výstavy, diskuse, přednášky, koncerty a další kulturní akce, které se budou kumulovat kolem května, kdy se Karel IV. narodil. Do aktivit jsou zapojeny státní instituce, města, obce, spolky a samozřejmě i organizace krajů,“ shrnul radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

 

Co se chystá ve středu Čech?

  • 8. března - Muzeum Podblanicka ve Vlašimi - přednáška Petra Klučiny z Vojenského historického ústavu: Válečníci Jan Lucemburský a Karel IV.
  • 28. dubna - Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně - přednáška Zdeňka Kuchyňky: Otec vlasti Karel IV.
  • od 3. května - Regionální muzeum Mělník - výstava Expedice Karel IV. (výtvarná díla dětí z mělnické ZUŠ), kromě toho se tu připravuje výstava s názvem Karel IV., Mělník a Řím, kde můžete blíže poznat korunovační cestu Karla IV. v roce 1355
  • od 7. května do října - Regionální muzeum v Jílovém u Prahy - výstava Císař Karel IV. a zlato pro Korunu českou. Od 2. dubna do června si tu můžete projít výstavu Čas hradů, kde uvidíte obrazové rekonstrukce podoby českých hradů v době císaře Karla IV.
    Věděli jste, že muzeum v Jílovém má novou ředitelku?
  • 20. srpna - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy - Roztocké kratochvíle krále Karla IV. Při těchto slavnostech hosté uvidí rytířský souboj na koních, lazebnu, poznají dobové tance i další zajímavosti. V Roztokách si nyní můžete prohlédnout několik výstav: Hodiny ze Schwarzwaldu, Z. Braunerová a M. Pellé, Opus musivum - mozaika napříč staletími

 

Praha připravuje nové muzeum Lucemburků v domě U Zlatého prstenu. Do oslav výročí se zapojí také Národní památkový ústav, který zajistí programy mimo jiné na hradech Karlštejn, Krakovec, Točník a Veveří. Národní galerie bude spolupracovat na Bavorsko-české zemské výstavě k 700. výročí narození Karla IV., která bude k vidění od 14. května do 25. září.

Portál k výročí
Na stránkách mapa.otecvlasti.eu je k dispozici mapa takzvaných karlovských míst, tedy míst, se kterými je Karel IV. nějakým způsobem spojen. Zároveň by tam měl být i kalendář akcí, který bude provázán s databází Czechtourismu Kudy z nudy. V nabídce jsou například také zajímavé programy pro školy – Living History do škol. Chystají se i gastronomické slavnosti a konference, například o víně, které je s Karlem IV. taktéž spojeno. To vše a mnoho dalších akcí po celý rok přiblíží život a dobu Otce vlasti Karla IV.