Mochov od doby bronzové k mražené zelenině

Znak Mochova
Zobrazit fotogalerii (4)
  |  

Statisticky je Mochov podobný řadě okolních pražských obcí. Stejně jako mnohé z nich má kolem 1200 obyvatel a její historie zasahuje až do starší doby bronzové. Nicméně ani v současnosti není toto středočeské sídlo bez zajímavostí a stojí za povšimnutí.

Prehistorie obce

Starší doba bronzová, která zanechala na území Mochova své stopy, je datována do dob velmi vzdálených. Vzkvétala mezi léty 2200 – 1600 př. Kr., tedy v době, v níž se rozvíjely civilizace staré Mezopotámie a Egypta. Pro naše území se uvádí rozpětí let 2000 – 800 př.Kr. a v této souvislosti zde existovala jako dominantní kultura Únětická. Na území Mochova jsou také pozůstatky z doby, kdy se přes Čechy přehnala obrovská migrační vlna, tedy jev ne nepodobný tomu, co vidíme v současné Evropě. Historická věda o tom mluví jako o Stěhování národů a mochovské nálezy z této etapy datujeme do 5.- 6. století.

 

Chodí Pešek okolo...

První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1360. Je z nich patrné, že Mochov patřil Petru Nymburskému, který ale nebyl z Nymburka, nýbrž z Prahy. O Mochov se staral spolu se svým synem Peškem. Tento muž byl člověk velmi kulturní a štědrý, neboť v polovině 14. století financoval přestavbu původní kaple na gotický kostel sv. Bartoloměje, na což musel jistě vydat nemalé prostředky. Důležitost Mochova nicméně brzo klesla, protože mezi léty 1437 – 1611 přišel o samostatnost a stal se součástí Přerovského panství. Císař Rudolf II., známý svou excentričností a zálibou v magii, pak prodal Mochov Magdaleně Trčkové, která si tento klenot připojila ke Kounickému panství.

Kostel sv. Bartoloměje

 

Od bronzu k mražené zelenině

Současný Mochov nestaví svou existenci jen na dávné minulosti, ale snaží se obhájit své „místo na slunci“ moderním způsobem. Není tomu tak dávno, kdy si mnozí z nás oblíbili mochovskou mraženou zeleninu či vyhlášenou dršťkovou polévku. Před 12 lety koupila areál Mochovských mrazíren včetně jejich obchodní značky společnost ARDO n.v. a v současné době je v tomto oboru evropskou jedničkou, která vyváží mraženou zeleninu a ovoce do 52 zemí světa. Továrnu však uzavřela před několika lety, kdy přesunula výrobu do Rakouska. Nezbývá nám, než popřát Mochovu, aby se mu i nadále dařilo.