Rok 2016 patří Karlu IV! (1. část)

Karel IV. na votivním obrazu Jana Očka z Vlašimi
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Císař a král Karel IV. je nejvýznamnějším českým panovníkem. Díky jeho osobě, vlivu na evropskou politiku, autoritě doma i ve světě a organizačním schopnostem se Čechy v jeho době dostaly na vrchol důležitosti v tehdejším světě. Také hospodářská situace naší země byla pod jeho vládou vynikající. Vzhledem k tomu, že letos uplyne 700 let od jeho narození, přineseme sérii článků o tomto neobyčejném státníku, jeho době a událostech v Čechách čtrnáctého století.

Panovnická krize v Čechách, aneb co Karlovi předcházelo

České království na počátku 14. století zažilo tragickou událost. Václav III., poslední Přemyslovec, byl roku 1306 zavražděn v Olomouci. Vymření této dynastie „po meči“ (v mužské linii) vyvolalo ambice mocných. Králem Čech i Polska, jímž byl rovněž Václav III., se stal Jindřich Korutanský, manžel Anny Přemyslovny, kterého na trůn zvolil sněm českých pánů. Do měsíce se však u Prahy objevila vojska Rudolfa, syna římského krále Albrechta I. Habsburského. Český král Jindřich projevil značnou dávku zbabělosti a místo odporu se svou ženou uprchl. Na trůn automaticky usedl Rudolf.

Nicméně osud zasáhl ve prospěch Čech. Neuplynul ani jeden rok a král zemřel. Česká šlechta byla nepoučitelná, protože po smrti Rudolfa potvrdila opět královská práva zbabělému Jindřichovi. Ten se poté odvděčil svým poddaným neschopností vládnout, jež uvedla Čechy do hospodářského i politického kolapsu.

 

Sňatková machinace s Karlovými rodiči

Není se co divit, že čeští stavové z tohoto problému hledali východisko. Protože zde byla ještě jedna Přemyslovna, Eliška, rozhodli se v nástupnictví na náš trůn provést důmyslnou rošádu. Domluvili se s novým římským králem, Jindřichem VII., a zosnovali sňatek Elišky s jeho synem Janem, později řečeným Lucemburským.

K sňatku došlo 1. září 1310. Tato událost je pro Karla IV. velmi důležitá, protože díky ní po šesti letech svazku přišel na svět...

Čtěte dále! 700. výročí narození Karla IV.: Co se chystá ve středních Čechách?

Konec dobrý, všechno dobré

Jindřich Korutanský tentokrát neutekl, ale postavil se na odpor. Proti silám nového krále Jana, jenž se ujímal vlády za pomoci vojska, postavil žoldnéře z Korutan. Ti byli dočasně ve své ofenzivě úspěšní, ale nakonec podlehli českým vojskům. Již předtím zemský sněm zbavil Jindřicha trůnu a potvrdil na něm Jana.

Jindřich Korutanský projevil svůj nerealistický politický postoj i po porážce. Až do konce života se nevzdal nároku na český trůn a všechny listiny podepisoval i s titulem krále Čech a Polska.

 

 


Životní styl

Hobby