Propojení vodáren může být reakcí na extrémní sucha

Sídlo společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
 

Propojení vodárenských soustav nebo nové čistírny odpadních vod může navrhnout analýza, kterou zadal Středočeský kraj. Přinášíme vyjádření ředitele zpracovatelské firmy.

V článku Nedostatek vody ve středních Čechách má řešit analýza jsme informovali o záměru Středočeského kraje vypracovat vodohospodářskou studii, jako reakci na loňské extrémní sucho. Na podrobnosti záměru jsme se zeptali ředitele a prokuristy firmy Vodohosporářský rozvoj a výstavba a.s. Ing. Jiřího Valdhanse.

Akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba byla založena privatizací stejnojmenného podniku. Historicky vznikla v 1890 po katastrofální povodni v Praze, kdy byl založen fond pro nápravu škod a regulaci Vltavy a zřízen úřad pro přípravu vodních staveb.

 

Kdy bude studie dokončena?

Studie by měla být dokončena v průběhu podzimu tohoto roku.

 

Jaké jsou hlavní vodohospodářské problémy Středočeského kraje?

Studie má analyzovat současný stav zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod na území Středočeského kraje v kontextu dlouhotrvajícího sucha.

Na základě identifikovaných významných problémů ve výše uvedených okruzích pak studie navrhne opatření k redukci, případně eliminaci těchto problémů.

Příkladem může být návrh na nové propojení vodárenských soustav nebo využití nových čistírenských technologií. Více budeme vědět až po dokončení projektu.

 

Kdo bude na analýze pracovat?

Na analýze bude pracovat tým složený z inženýrů, kteří mají dlouholetou vodohospodářskou praxi.

 

Máte již se Středočeským krajem uzavřenou smlouvu?

 Smlouva zatím není podepsána.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru