Ve Vlašimi elektrárnu nechtějí

Jen 3% zpracovávaného odpadu by bylo z Vlašimi
Zobrazit fotogalerii (5)
 

V pondělí předali starostové obcí Pavlovice a Kladrub hejtmanovi Peterovi petici proti zřízení bioelektrárny u Vlašimi.

Elektrárna by měla stát v průmyslové zóně mezi Vlašimí a Pavlovicemi na Benešovsku. Starostové obcí Pavlovice a Kladrub – Jan Dufala a Anežka Srbová předali v pondělí spolu s poslancem Parlamentu ČR Václavem Zemkem petici proti její výstavbě.

Elektrárna měla být postavena během roku 2016 v těsném sousedství záchranné stanice. Kogenerační jednotka potom měla stát v areálu Na Lukách, do té by vedl plyn, který by jednotka měnila na elektrickou energii pro napájení sportovního areálu.

Rada Středočeského kraje se výstavbou zabývala 25. ledna na svém pravidelném jednání. „Rada kraje se stavbou nesouhlasí, neboť s ní nesouhlasí místní občané a samospráva některých dotčených obcí – například Pavlovice, Ctiboř, Libež, Kladruby a Vlašim. V krajské radě jsme se shodli, že nejsou smluvně zajištěny například vstupní suroviny. V nesouhlasném stanovisku jsme také konstatovali, že doprava bude realizována po nevyhovujících komunikacích. A v neposlední řadě dojde také k záboru kvalitní zemědělské půdy II. třídy ochrany,“ řekl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Nevole

Velká vlna nevole se zvedla mezi místními občany. Petici podepsalo 5101 lidí. Rada Středočeského kraje tak uložila náměstkovi hejtmana Marku Semerádovi vydat pro Krajský úřad Středočeského kraje nesouhlasné vyjádření se stavbou bioelektrárny Vlašim.

Bioplynka v číslech

Měla stát Ve Vlašimi na Čechově, těsně vedle záchranné stanice, jmenuje se bioelektrárna. Dřívější název zněl Bioplynová stanice (BSP). Jde o čtvrtý pokus prosazení stavby.

Denně by zpracovala 10 tun jatečného odpadu + 40 tun dalšího odpadu.

Ročně zpracuje 18000 tun odpadu a vyprodukuje 16000 tun digestátu.

Digestát: Vedlejší produkt výroby bioplynu. Pokud jsou vstupní suroviny kvalitní, může být digestát využíván jako hnojivo.

 

Vlašimí by projelo 60 nákladních aut nebo traktorů denně!

Vyprodukovaný digestát by se rozprašoval na územích obcí: Vlašim, Ovčíny, Kondrac, Dub, Znosim, Domašín, Hrazená Lhota, Nesperská Lhota, Hradiště, Radošovice, Slověnice, Ctiboř, Libež, Divišov, Všechlapy a Měchnov.

Klíčová slova: