Dolní Břežany ročně investují 200 tisíc do uměleckých děl

Socha Alexandry Koláčkové je na náměstí v Dolních Břežanech
 

Prvním kusem je velkoformátová plastika z glazované keramiky s názvem "Křeslo", jejíž autokou je výtvarnice Alexandra Koláčková. Její dílo zdobí náměstí od loňského léta.

Socha byla instalována v rámci sochařského festivalu Sculpture line 2015. Část nákladů na pořízení sochy pokryla veřejná sbírka a zbývající finanční prostředky byly uhrazeny z rozpočtu obce.

Obec bude investovat pravidelně

„Jedná se o počátek nové kvalitativní změny v přístupu k veřejnému prostoru v Dolních Břežanech. Zatímco dříve jsme byli nuceni řešit zejména fyzický stav veřejných ploch, aby byly řádně vydlážděné, vybaveny lavičkami a veřejnou zelení, tak nyní si již můžeme dovolit postoupit o stupínek výš a začít veřejná prostranství doplňovat uměleckými předměty. První předmět jsme zakoupili trochu náhodně, díky účasti ve Sculpture Line, ale dále chceme postupovat systematicky a ve spolupráci s profesionálním kurátorem. V rozpočtu obce chceme ročně vyčlenit částku do 200 tisíc Kč na nákup uměleckých děl“, sdělil Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany.

Sochařský festival Sculpture line 2015

Dolní Břežany byly loni v létě součástí sochařského festivalu Sculpture Line. Probíhal také v centru Prahy, v trojské Botanická zahradě a ZOO nebo chodovské areálu The Park. Představilo se přes dvacet instalací ve veřejném prostoru od 16 autorů.  (www.sculptureline.cz)

Dílo se v Dolních Břežanech představilo v rámci festivalu Sculpture line 2015
Zobrazit fotogalerii (6)

Zdraví a styl