Rodinné domy dostanou vlastní silnici

Rekonstruovaná lokalita
 

Výstavba rodinných domů si vyžádala vlastní komunikaci, kdy a kde začíná?

V Kralupech nad Vltavou se bude stavět. Hned 1. 3. 2016 dojde k zahájení všech přípravných a následných stavebních prací. Vše má proběhnout v rámci akce: "Výstavba komunikace pro 21 RD v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou - Lobeč". Přístup k jednotlivým domům zajistí objízdná komunikace. Tu bude představovat panelová cesta. Propojí Purkyňovo náměstí a ulici Nad Lobčí. Celá výstavba by měla být dokončena v červnu příštího roku. 

Nový chodník i kanalizace

Jedná se tedy o zbrusu novou komunikaci. Nejprve je potřeba odstranit stávající prašný kryt. Má tady být vybudován i nový jednostranný chodník z betonové zámkové dlažby a samozřejmě odvodnění pomocí nové dešťové kanalizace. Samozřejmostí jsou i vjezdy, vchody a parkovací zálivy, ty mají být taky z betonové zámkové dlažby. Kralupští se tedy mají na co těšit.